ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                              ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 - ΤΚ 412 22 - ΤΘ 1358 - ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ - ΤΚ 384 46 - ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
     Αρ. Πρωτ. : . . . . . . . .                                                                         Βόλος, 15/10/2014
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                       Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  25/10/2014   18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  25/10/2014   18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  25/10/2014   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
  25/10/2014   16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  25/10/2014   17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  1/11/2014    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  1/11/2014    20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  1/11/2014    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  1/11/2014    18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  1/11/2014    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/11/2014    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
  8/11/2014    19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  8/11/2014    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  8/11/2014    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  8/11/2014    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/11/2014   18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  15/11/2014   18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  15/11/2014   17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  15/11/2014   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  15/11/2014   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
   Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ


                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/11/2014   18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  22/11/2014   19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  22/11/2014   20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  22/11/2014   17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
  22/11/2014   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/12/2014    17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  6/12/2014    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  6/12/2014    20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  6/12/2014    18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  6/12/2014    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/12/2014   17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  13/12/2014   16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  13/12/2014   17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  13/12/2014   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  13/12/2014   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                                                                 8  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/12/2014   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  20/12/2014   17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  20/12/2014   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  20/12/2014   17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
  20/12/2014   18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 9  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/1/2015    18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  10/1/2015    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  10/1/2015    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  10/1/2015    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  10/1/2015    19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                    2  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/1/2015    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  17/1/2015    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  17/1/2015    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  17/1/2015    19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  17/1/2015    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
   Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ


                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  24/1/2015    18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  24/1/2015    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
  24/1/2015    20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  24/1/2015    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  24/1/2015    17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΒΟΛΟΥ ΓΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  31/1/2015    18:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  31/1/2015    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  31/1/2015    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  31/1/2015    17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  31/1/2015    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΒΟΛΟΥ ΓΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/2/2015      17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  7/2/2015      17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  7/2/2015      17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  7/2/2015      17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  7/2/2015      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/2/2015    18:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  28/2/2015    17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  28/2/2015               ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  28/2/2015               ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  28/2/2015    19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/3/2015      19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  7/3/2015      19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  7/3/2015      17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  7/3/2015      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  7/3/2015      17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/3/2015    17:30   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  14/3/2015    17:30   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  14/3/2015    17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  14/3/2015    17:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  14/3/2015    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
   Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ


                                                                 8  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/3/2015    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  21/3/2015    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  21/3/2015    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  21/3/2015    16:30   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  21/3/2015    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                                                                 9  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/3/2015    19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  28/3/2015    19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  28/3/2015    19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  28/3/2015    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β
  28/3/2015    19:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by ΕΣΚΑΘ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑΘ - Premium Blogger Themes | ΕΣΚΑΘ