ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Αρ.Πρωτ.     1072                                                                                  Μαρούσι  3 Μαρτίου 2017


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ’ αριθμ. 9/03-03-2017 απόφασή του προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8-11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης,
1.       Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2.       Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016
3.       Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2016
4.       Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων- Εθνικών Ομάδων,
Κανονισμών Διαιτησίας-Νομίμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών).
Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α. , οδός Κηφισίας 37,Μαρούσι.
Σε περίπτωση  μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπομένης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.
Επισημαίνεται ότι τα τελευταία έτη η απαιτούμενη απαρτία επιτυγχάνεται κατά την πρώτη αναφερόμενη ως άνω ημερομηνία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by ΕΣΚΑΘ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑΘ - Premium Blogger Themes | ΕΣΚΑΘ