Έληξε η προθεσμία για την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

by admin

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ3254Β 8/8/2018) και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υφυπουργού και Αθλητισμού,  η διαδικασία τη πιστοποίησης της υγείας των αθλητών από την αγωνιστική περίοδο 2018-19 και εφεξής τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί  προσωπικό έγγραφο του αθλητή και  βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στην Γραμματεία η στον αρμόδιο Διαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

4. Η κάρτα Υγείας του Αθλητή-τριας θεωρείται αποκλειστικά από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων η από ιατρούς του Δημοσίου ή  του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κατέχουν  την ειδικότητα καρδιολογίας. Ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων , αφού λάβουν τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου αθλητών – τριων, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης των ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν για τον σκοπό αυτό από τον ως άνω φορέα.

Σας  ενημερώνουμε ότι σήμερα λήγει η προθεσμία που είχε δοθεί και από αύριο 9/10/2018 όλοι οι αθλητές και αθλήτριες είναι υποχρεωμένοι-ες να έχουν και να επιδεικνύουν την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (Νόμου  4479/2017) σε κάθε αγώνα που αγωνίζονται.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ - ΤΡΙΑΣ

Related Articles