Ανακοίνωση για αλλαγές – αναβολές αγώνων

by ...

Διευκρινίζεται προς όλα τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Ένωσης , ότι για την οποιαδήποτε αλλαγή – αναβολή αγώνα , θα πρέπει το σωματείο να καταθέσει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση στην Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος , το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (την εβδομάδα διεξαγωγής του αγώνα) .

Μετά την παραπάνω ήμερα δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή και βέβαια ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ..

Related Articles