Ανακοίνωση

by ...

 

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΣΚΑΘ και την άμεση ενημέρωση της επιτροπής πρωταθλημάτων , καλούμε τους διαιτητές των Συνδέσμων Θεσσαλίας να αποστέλλουν τα φύλλα αγώνων που διευθύνουν, με  καθαρή φωτογραφία , αμέσως μετά την λήξη των αγώνων στο messenger της Ένωσης (https://www.facebook.com/eskath2020/ ).

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αναιρεί την προσκόμιση των πρωτότυπων Φ.Α. ,  στα κατά τόπους γραφεία της Ένωσης και υπεύθυνους της ΕΣΚΑΘ .

Για την πιστή τήρηση των ανωτέρω θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι.

Related Articles