ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ COVID 19

by ...

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του έργου των κομισάριων για τον έλεγχο πριν τους αγώνες των καταστάσεων που αφορούν τον Covid 19 (πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή διαγνωστικών τεστ PCR ή RAPID) όπως έχει επιβληθεί από την Γ.Γ.Α. και τον Ε.Ο.Δ.Υ., σας κοινοποιείται μια φόρμα (συνημμένο αρχείο). Όλα τα σωματεία οφείλουν μαζί με τα δελτία να καταθέτουν την συγκεκριμένη κατάσταση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη – με σφραγίδα του Σωματείου στην γραμματεία ώστε ο εκάστοτε κομισάριος (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Α’ διαιτητής που τον αναπληρώνει αν απουσιάζει) σε συνεργασία με τον γιατρό του αγώνα να προβούν στον απαιτούμενο, εκ του νόμου, έλεγχο.

Όπως βλέπετε, στο πάνω μέρος της βεβαίωσης υπάρχουν και πρέπει να συμπληρωθούν, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ή Β’ ΕΘΝΙΚΗ ή Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ή Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ή Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: σημειώνεται η ημέρα διεξαγωγής κάθε αγώνα, ΣΩΜΑΤΕΙΟ: την πλήρη ονομασία του σωματείου σας και ΤΜΗΜΑ/ΟΜΑΔΑ: ΑΝΔΡΩΝ ή ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Πιο κάτω υπάρχει ένας πίνακας που έχει 21 σειρές (όσες και ο μέγιστος αριθμός κάθε αποστολής που επιτρέπεται να παραβρίσκονται στο πάγκο). Στην πρώτη στήλη (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) καταγράφεται ένα κάτω από το άλλο όλα τα μέλη της αποστολής σας. Στην δεύτερη στήλη (ΙΔΙΟΤΗΤΑ) θα συμπληρώσετε την ιδιότητα του καθενός (π.χ.: αθλητής, προπονητής, έφορος, γενικός αρχηγός, φυσιοθεραπευτής, συνοδός,….).

Από ’κει και πέρα μπαίνουμε στο πεδίο των πιστοποιητικών Covid 19. Όπως γνωρίζεται κάθε μέλος της αποστολής θα πρέπει να διαθέτει ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά: εμβολιασμού, νόσησης ή διαγνωστικού τεστ (RAPID/PCR). Άρα για κάθε μέλος της αποστολής σας θα πρέπει να συμπληρώνετε την αντίστοιχη στήλη που τους καλύπτει και να γράψετε ΝΑΙ και την ημερομηνία της τελευταίας δόσης (2ης ή 3ης) αν είναι εμβολιασμένος, της λήξης ισχύς του αν έχει νοσήσει ή της διενέργειας του διαγωνιστικού τεστ.

Τέλος στο κάτω μέρος θα πρέπει ο υπεύθυνος Covid κάθε σωματείου να συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο του, να βάζει την υπογραφή του αλλά και την σφραγίδα του Σωματείου. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο εκάστοτε υπεύθυνος Covid φέρει την ευθύνη για όσα στοιχεία αναγράφονται στην κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας υπενθυμίζουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με τον εβδομαδιαίο πίνακα που σας έχει ζητηθεί με τα στατιστικά στοιχεία. Αυτός ο πίνακας θα πρέπει να συνεχίσουν να το στέλνουν στο [email protected] τα Σωματεία αλλά μόνο για τα αντίστοιχα τμήματα που συμμετέχουν στις Εθνικές Κατηγορίες, ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα (π.χ.: Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων, Κορασίδων,……) στις εκάστοτε Ενώσεις ή Τοπικές Επιτροπές που ανήκουν.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ COVID 19

Related Articles