ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΚ

by ...

Ενόψει της σημερινής (18/05/22) Γενικής Συνέλευσης και μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης , τα τελικά κείμενα έχουν αναρτηθεί και είναι προς ανάγνωση, κατόπιν και των παρατηρήσεων των σωματείων και των λοιπών φορέων. Δείτε τις παρατηρήσεις ΕΔΩ.

Επισημαίνεται ότι η ψηφοφορία για το καταστατικό και για τους κανονισμούς όπως και για την έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού, προϋπολογισμού, θα παραμείνει ανοιχτή από τις 15:30 ως και τις 17:00.

Προς διευκόλυνσή σας επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας, θα υπάρξουν στο σύστημα ΖΕΥΣ δεκαεπτά (17) ερωτήσεις επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

1. Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού ( ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ¾ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ )
2. Έγκριση Γενικού Κανονισμού διοργανώσεων ( πρωταθλημάτων & κυπέλλου )
3. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας
4. Έγκριση Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού
5. Έγκριση Κανονισμού αντιντόπινγκ
6. Έγκριση Κανονισμού εθνικών ομάδων
7. Έγκριση Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών
8. Έγκριση Κανονισμού Ελλήνων προπονητών
9. Έγκριση Κανονισμού προμηθειών
10. Έγκριση Κανονισμού διαιτησίας
11. Έγκριση Κανονισμού Αδειοδότησης
12. Έγκριση Κανονισμού αντιπροσώπων
13. Έγκριση Απολογισμού 2021
14. Απαλλαγή Μελών ΔΣ & Εξελεγκτικής Επιτροπής για Απολογισμό ( 13/09/2021 – 31/12/2021 )
15. Έγκριση Ισολογισμού 2021
16. Απαλλαγή Μελών ΔΣ & Εξελεγκτικής Επιτροπής για Ισολογισμό ( 13/09/2021 – 31/12/2021 )
17. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022

Ακολουθεί το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης

15:00 | Έναρξη
15:00 – 16:00 | Συζήτηση επί του Καταστατικού, των Κανονισμών και λοιπών θεμάτων της ΓΣ
15:00 – 16:00 | Δοκιμαστική Είσοδος στο ΖΕΥΣ – Επίλυση προβλημάτων
16:00 – 17:00 | Ψηφοφορία μέσω ΖΕΥΣ
17:00 | Λήξη Ψηφοφορίας
17:00 – 19:00 | Θέματα προς συζήτηση μετά το πέρας της διαδικασίας της ψηφοφορίας και τοποθέτηση του προέδρου επί των κατωτέρω θεμάτων
• Κριτήρια Οικονομικής ενίσχυσης σωματείων
• Αναδιάρθρωση Εθνικών Κατηγοριών & Προοπτική της
• Ταμείο Στήριξης Σωματείων – Ανάπτυξη & Αλληλεγγύη
• Πρωταθλήματα Τοπικών Ενώσεων
• Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Καλαθοσφαίρισης

 

Related Articles