Προκήρυξη αγώνων ΜΙΝΙ περιόδου 2019-20

by ...

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΩMATEIA ΔIKAIOYMENA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ έχουν όλα τα σωµατεία της δυνάµεως της Ε.Σ.ΚΑ.Θ

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΡΟΘΕΣMIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωµατείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. μέχρι 15-03-2020

Η έναρξη των τουρνουά είναι τον Μάρτιο 2020.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ & HMEPA ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξάγονται ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ και απαγορεύεται η αλλαγή της ημέρας του αγώνα λόγω άλλων αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωµατείου ή κωλύματος προπονητή κλπ

Τα σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ του μια ή δυο φορές ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που θα συμμετάσχουν.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΚάΘε σωματείο οφείλει να δηλώσει γήπεδο κλειστό µε ώρα έναρξης το νωρίτερο 09.00 πμ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΠΑΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Για τις ανάγκες των τουρνουά Θα χρησιμοποιηθεί συνθετική ή δερµάτινη molten µπάλα Νο 6 .

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔIKAIOYMENOI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 

Στους αγώνες ΜΙΝΙ δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που θα φέρουν µαζί τους πιστοποιητικό γέννησης – φωτογραφία – ιατρική βεβαίωση. Στο ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν από 1-1-2007 και νεώτεροι.       Οι oμάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά στις εμφανίσεις τους, αριθμούς  από το 4 έως και το 19.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η διαιτησία και γραμματεία του αγώνα ορίζεται από την Ε.Σ.Κ.Α.Θ

Οι αγώνες των τουρνουά θα γίνονται µε ένα διαιτητή. Η αμοιβή του διαιτητή 10 ευρώ και του κριτή 8 ευρώ.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες υποχρεώνονται να καταβάλουν, πριν την έναρξη των αγώνων τα οδοιπορικό κριτή και διαιτητή (εξ ημισείας).

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΥΠΟΧΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στους αγώνες είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν µε δέκα αθλητές. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από µια ομάδα 10άδας σε κάποιο αγώνα η ομάδα αυτή χάνει τον αγώνα με μηδενισµό, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου µε 20-0.

O συγκεκριμένος αγώνας όµως διεξάγεται κανονικά, προκειμένου να μην “εισπράξουν” οι αθλητές και των δύο ομάδων το κόστος από τυχούσα παράλειψη κάποιων παραγόντων.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σε κάθε αγώνα µέχρι δέκα πέντε αθλητών

κάθε αθλητής σωματείου δικαιούται να συμμετέχει μόνο με µια αγωνιστική ομάδα ΜΙΝΙ την ίδια ημερολογιακή ημέρα. Σε περίπτωση που συμμετάσχει με δύο οµάδες την ίδια ημερολογιακή ημέρα η Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα µμηδενίσει και τις δύο οµαδες στους συγκεκριμένους αγώνες που συμμετείχε ο αθλητής.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΟΣ

O χρόνος των αγώνων θα διαρκεί συνολικά 40 (σαράντα) λεπτά καθαρό χρόνο δηλαδή τέσσερα (4) δεκάλεπτα.

Οι οµάδες των αγώνων είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν κάθε αθλητή τους για τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο σε κάθε αγώνα.

Συγκεκριμένα τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5) αθλητές ττου θα αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους πέντε (5), στην υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Οι αθλητές που θα απομένουν θα συμμετάσχουν στο πρώτο δεκάλεπτο του β΄ ημιχρόνου.

Κατά την διάρκεια των δύο (2) δεκαλέπτων του πρώτου ημιχρόνου, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση αθλητών παρά μόνο σε περίπτωση τραυματισμού ή αποβολής, με αθλητή ττου δεν έχει συμμετάσχει μέχρι εκείνη τη στιγµή . Εάν ο τραυματισμένος αθλητής επανέλθει στον αγώνα θα πρέπει υποχρεωτικό να συμπληρώσει δέκα λεπτά συμμετοχής.

Στο τρίτο δεκάλεπτο επιτρέπονται αλλαγές μόνο στους αθλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί και παίζουν για δεύτερο δεκάλεπτο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι αλλαγές επιτρέπονται σε όλους.

O προπονητής της κάθε οµάδας δικαιούται τέσσερα ΤΑΪΜ-ΑΟΥΤ καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

Σε περίπτωση παράτασης αυτή θα έχει διάρκεια 5 λεπτά καθαρού χρόνου με δικαίωμα αλλαγών και ενός ΤΑΪΜ-ΑΟΥΤ από κάθε ομάδα.

Απαγορεύεται ρητά στις οµάδας να παίζουν οποιαδήποτε μορφή «άµυνα Ζώνης» και press  (zone press, man to man press) Επιτρέπεται µόνον προσωπική άµυνα (man to man) στο µισό γήπεδο,

ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω αναφερόµενα, τιμωρείται από τον διαιτητή του αγώνα µε τεχνική ποινή ο προπονητής της υπαίτιας οµάδας,

Η διάρκεια της επίθεσης θα είναι 24”.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις και οι προσφυγές απαγορεύονται εκτός των ττεριτττώσεων πλαστοπροσωπίας η αντικανονικής συμμετοχής αθλητού ή αθλήτριας.

 ΑΡΘΡΟ 11ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τα σωµατεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένα να διαφυλάξουν το κύρος του τουρνουά σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισμούς Πρωταθλημάτων.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο για την παρουσία γιατρού κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα ή η αλλαγή της ηµέρας του αγώνα, µε την αιτιολογία ότι υπάρχει και άλλος αγώνας του σωματείου οποιουδήποτε τµήµατος την ίδια ηµέρα ή ώρα ή λόγω κωλύματος του Προπονητή της οµάδας ή λόγω σχολικών εκδροµών κλπ .

Για την διακοπή αγώνα ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 46 του Κανονισµού Πρωταθληµάτων όπως αυτό τροποποιήθηκε στην Γ.Σ. της ΕΟΚ της 20.1.96.

ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέµα που Θα προκύψει κατα τη διεξαγωγή του τουρνουά και που δεν προβλέπεται αττό την παρούσα προκήρυξη. καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.Θ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ      Κ.ΖΕΙΚΟΣ

Related Articles