Προσκόμιση φύλλων αγώνων από τους Διαιτητές

by ...

Υπενθυμίζεται για μια άλλη φορά, στους διαιτητές των Συνδέσμων Θεσσαλίας ότι θα πρέπει άμεσα, να προσκομίζουν στα κατά τόπους γραφεία και υπεύθυνους της ΕΣΚΑΘ τα φύλλα αγώνων όλων των αγώνων πρωταθλημάτων της ένωσης , που διευθύνουν.

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΣΚΑΘ, οι διαιτητές έχουν την υποχρέωση σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη διεξαγωγή των αγώνων και όσα φύλλα αγώνων έχουν στην κατοχή τους, να τα καταθέτουν ή να τα αποστέλλουν στα γραφεία της Ένωσής μας αλλιώς θα αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε τον Κανονισμό.

Related Articles