ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

by ...

Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ
αντιγόνου για COVID-19, από διαπιστευμένα εργαστήρια. O έλεγχος πριν από τους
αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (T-PCR) 24 – 48 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ
αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι
δυνατόν τότε το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα, σε όλους αθλήτριες – αθλητές, τους
αξιωματούχους αγώνα, το προπονητικό προσωπικό και το προσωπικό της ομάδας.

Τα αποτελέσματα των τεστ πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΣΚΑΘ

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΟΚ-22ΜΑΡ21

Related Articles