Υπενθύμιση για την τακτική γενική συνέλευση της ΕΟΚ (18.05.2022)

by ...

Η ΕΣΚΑΘ  αναφορικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ. Αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΟΚ η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00 μμ., με τη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και της σχετικής εγκύκλιου, υπενθυμίζουμε στα Σωματεία-μέλη μας  τον ορισμό αντιπροσώπων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ.

Ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου και είναι μέλος του Δ.Σ. αυτού. (Υπόδειγμα ορισμού εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ, επισυνάπτεται στο παρόν).

Α. Τα σωματεία θα πρέπει 30 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και την 18 Απριλίου 2022 να γνωστοποιήσουν στην Ε.Ο.Κ. τυχόν αλλαγές στους ήδη ορισθέντες εκπροσώπους στο email : [email protected]

Β. Αν οι εκπρόσωποι είναι οι ίδιοι που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ της 12/09/2021 :

αρκεί μια επιστολή επιβεβαίωσης, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, email και τηλέφωνο επικοινωνίας) με τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων του Σωματείου στο email : [email protected] έως και την 18 Απριλίου 2022

Γ. Στην περίπτωση που το Σωματείο εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο αυτού, :

η ως άνω γνωστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως πέντε ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση (ήτοι έως 13 Μαΐου 2022)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, τα σωματεία – μέλη μας, μπορούν να επικοινωνούν με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στο τηλέφωνο: 210-6813066, επιλέγοντας το εσωτερικό 113

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΓΣ ΕΟΚ

 

Related Articles