ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΣΚΑΘ (ΕΠΕΙΓΟΝ!!!!)

by ...

Μετά το έγγραφο που πήραμε από την  ΕΟΚ καλούνται τα σωματεία της Ένωσης να προβούν στις παρακάτω ενέργειες.

Υποχρεώσεις Σωματείων
α. Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να γνωστοποιήσουν στην Ένωση τα στοιχεία επικοινωνίας του.
β. Να αποστέλλουν στην Ένωση σε εβδομαδιαία βάση , τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  (ΕΝΩΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ)

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Related Articles