ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α-1 Α’ΟΜΙΛΟΣΙ 2015-16

by admin
                                                     
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                     Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2015-2016
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  24/10/2015   20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 88–66
  24/10/2015   17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 64-52
  24/10/2015   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 59-65
  24/10/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΝΙΚΑΙΑ 2012 69-42
  24/10/2015   17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 70-75
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  31/10/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 40-98
  31/10/2015   17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΒΟΛΟΥ ΓΣ 83-79
  31/10/2015   17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 68-63
  31/10/2015   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΓΣ ΝΙΚΗ 73-70
  31/10/2015   19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ 58-63
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/11/2015    20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 83-64
  7/11/2015    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΝΙΚΑΙΑ 2012 83-43
  7/11/2015    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 71-72
  7/11/2015    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ 72-58
  7/11/2015    19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 78-59
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/11/2015   19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 44-69
  14/11/2015   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΒΟΛΟΥ ΓΣ 44-70
  14/11/2015   17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 76-82
  14/11/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 71-49
  14/11/2015   17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 74-51 
   Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015                                                                                                         ΕΟ.Κ


                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/11/2015   20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 73-76
  21/11/2015   17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ 93-63
  21/11/2015   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΓΣ ΝΙΚΗ 68-90
  21/11/2015   19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 61-67
  22/11/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΝΙΚΑΙΑ 2012 53-51
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/11/2015   17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 55-67
  28/11/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΒΟΛΟΥ ΓΣ 88-80
  28/11/2015   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 75-56
  28/11/2015   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 68-56
  28/11/2015   19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 45-68
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/12/2015   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΓΣ ΝΙΚΗ 75-73
  12/12/2015   17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 93-63
  12/12/2015   19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΝΙΚΑΙΑ 2012 79-82
  12/12/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ 49-56
  12/12/2015   17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 61-54
                                                                 8  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/12/2015   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 79-75
  19/12/2015   17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 95-71
  19/12/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 72-30
  19/12/2015   17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 78-79
  19/12/2015   20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΝΙΚΑΙΑ 2012 60-55
                                                                 9  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/1/2016      17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΒΟΛΟΥ ΓΣ 60-67
  9/1/2016      19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 56-72
  9/1/2016      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 54-68
  9/1/2016      17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΓΣ ΝΙΚΗ 59-69
  9/1/2016      17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ 65-43
                    2  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/1/2016    19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  16/1/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  16/1/2016    17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  16/1/2016    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           ΓΣ ΝΙΚΗ
  16/1/2016    20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
   Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015                                                                                                         ΕΟ.Κ


                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/1/2016    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 60-41
  23/1/2016    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 87-82
  23/1/2016    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΝΙΚΑΙΑ 2012 89-64
  23/1/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 77-48
  23/1/2016    19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 55-38
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/1/2016    17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 61-53
  30/1/2016    19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           ΒΟΛΟΥ ΓΣ 62-69
  30/1/2016    20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 65-78
  30/1/2016    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΓΣ ΝΙΚΗ 56-67
  30/1/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 76-56
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/2/2016      17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΝΙΚΑΙΑ 2012 83-29
  6/2/2016      17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 82-70
  6/2/2016      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ 77-58
  6/2/2016      18:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΓΣ ΝΙΚΗ 69-80
  6/2/2016      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 59-72
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/2/2016    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 74-60
  20/2/2016    19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΒΟΛΟΥ ΓΣ 52-80
  20/2/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 74-60
  20/2/2016    19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 70-63
  20/2/2016    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 65-66
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/2/2016    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ  83-54
  27/2/2016    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΓΣ ΝΙΚΗ 94-85
  27/2/2016    18:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ 76-64
  27/2/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 75-74
  27/2/2016    19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΝΙΚΑΙΑ 2012 71-55
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/3/2016      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  5/3/2016      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  5/3/2016      19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                           Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  5/3/2016      17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
  5/3/2016      20:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β               ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015                                                                                                         ΕΟ.Κ


                                                                 8  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/3/2016    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ       ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ90-71
  19/3/2016    19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΒΟΛΟΥ ΓΣ 85-84
  19/3/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                 ΓΣ ΝΙΚΗ51-67
  19/3/2016    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ 78-68
  19/3/2016    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ 2012                       ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β 75-79
                                                                 9  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/3/2016    17:30   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΒΟΛΟΥ ΓΣ                       ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ86-72
  26/3/2016    17:30   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β         Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ 84-74
  26/3/2016    17:30   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ               Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 75-77
  26/3/2016    17:30   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΓΣ ΝΙΚΗ                          ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ93-62
  26/3/2016    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙ              ΝΙΚΑΙΑ 2012 73-69
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015                                                                                                         ΕΟ.Κ

Related Articles