ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓ.ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2015-16

by admin
                                                    
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                      Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2015-2016
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  1/11/2015    11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΔΗΜΗΤΡΑ 47-39
  1/11/2015    12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ 54-56
  1/11/2015    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ 38-51
  1/11/2015    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 36-54
                               Ρεπώ:        ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/11/2015    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 58-43
  7/11/2015    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ 75-50
  8/11/2015    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η 46-55
  8/11/2015    12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ 53-40
                               Ρεπώ:        ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/11/2015   14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ 49-51
 15/11/2015   11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ 55-56
  15/11/2015   12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 60-65
  15/11/2015   12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 34-29
                               Ρεπώ:        ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/11/2015   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 34-43
  22/11/2015   16:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ 70-56
  22/11/2015   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η 40-62
  21/11/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΔΗΜΗΤΡΑ 62-48
                               Ρεπώ:        ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/11/2015   13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 50-67
  29/11/2015   11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 36-24
  29/11/2015   12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ 56-26
  29/11/2015   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ 53-61
                               Ρεπώ:        ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
   Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
2015
                                                                                                         ΕΟ.Κ


                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/12/2015    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
  6/12/2015    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ
  6/12/2015    16:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΔΗΜΗΤΡΑ
  6/12/2015    11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
                               Ρεπώ:        Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/12/2015   13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ 61-52
  13/12/2015   11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η 51-58
  13/12/2015   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 61-39
  12/12/2015   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 85-48
                               Ρεπώ:        ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ
                                                                 8  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/12/2015   12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 53-55
  20/12/2015   14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΔΗΜΗΤΡΑ 24-62
  20/12/2015   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ 40-82
  20/12/2015   12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ 78-47
                               Ρεπώ:        ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ
                                                                 9  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/1/2016    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ 70-58
  10/1/2016    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η 64-75
  9/1/2016      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ 72-49
  10/1/2016    11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 55-43
                               Ρεπώ:        ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
                    2  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/1/2016    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ
  16/1/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
  17/1/2016    11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  17/1/2016    12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
                               Ρεπώ:        ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  24/1/2016    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΔΗΜΗΤΡΑ 55-50
  24/1/2016   1800   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ 45-71
  24/1/2016    12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ 58-55
  24/1/2016    15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 37-58
                               Ρεπώ:        ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/1/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
  31/1/2016    11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ
  31/1/2016    13:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
  31/1/2016    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
                               Ρεπώ:        ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
   Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
2015
                                                                                                         ΕΟ.Κ


                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/2/2016      13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ 38-58
  7/2/2016      12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 52-54
  7/2/2016      12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 42-34
  7/2/2016      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ 49-71
                               Ρεπώ:        ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/2/2016    12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 69-66
  21/2/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ 51-47
  21/2/2016    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η 38-57
  21/2/2016    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΔΗΜΗΤΡΑ 53-45
                               Ρεπώ:        ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/2/2016    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 52-40
  28/2/2016    11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ 40-49
  28/2/2016    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 58-60
  27/2/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ 70-40
                               Ρεπώ:        Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/3/2016      13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 43-68
  6/3/2016      12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ62-45
  6/3/2016      14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 ΔΗΜΗΤΡΑ 63-75
  6/3/2016      12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ 58-68
                               Ρεπώ:        ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ
                                                                 8  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/3/2016    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η 64-63
  20/3/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ 71-51
  20/3/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 76-59
  20/3/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 44-50
                               Ρεπώ:        ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ
                                                                 9  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/3/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 67-53
  27/3/2016    13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΔΗΜΗΤΡΑ 55-57
  27/3/2016    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ51-72
  27/3/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ66-50
                               Ρεπώ:        ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
2015
                                                                                                         ΕΟ.Κ

Related Articles