ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Α-1 ΚΑΤΗΓ.Α ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017

by admin
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 11/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                      Α1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/10/2016   19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β65-68
  29/10/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΒΟΛΟΥ ΓΣ70-83
  29/10/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ74-42
  29/10/2016   18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                               Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ66-55
  29/10/2016   19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ81-59
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/11/2016    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  5/11/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  5/11/2016    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                ΓΣ ΝΙΚΗ
  5/11/2016    19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  5/11/2016    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/11/2016   17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ73-80
  12/11/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 77-60
  12/11/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                           ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ70-52
  12/11/2016   18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ        ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 193759-86
  12/11/2016   19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              ΒΟΛΟΥ ΓΣ 64-80
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/11/2016   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ59-55
  19/11/2016   19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ86-54
  19/11/2016   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        ΓΣ ΝΙΚΗ67-66
  19/11/2016   18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                    ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β75-53
  19/11/2016   19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΒΟΛΟΥ ΓΣ57-66
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/11/2016   19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  26/11/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
  26/11/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  26/11/2016   19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  26/11/2016   18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/12/2016    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  3/12/2016    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                               ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  3/12/2016    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β
  3/12/2016    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  3/12/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/12/2016   17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  10/12/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΓΣ ΝΙΚΗ
  10/12/2016   17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
  10/12/2016   18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
  10/12/2016   19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/12/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  17/12/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β
  17/12/2016   17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                               ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  17/12/2016   19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  17/12/2016   19:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/1/2017    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  14/1/2017    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  14/1/2017    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΓΣ ΝΙΚΗ
  14/1/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  14/1/2017    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/1/2017    19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  21/1/2017    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  21/1/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΓΣ ΝΙΚΗ
  21/1/2017    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  21/1/2017    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/1/2017    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  28/1/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  28/1/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
  28/1/2017    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                               ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  28/1/2017    19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/2/2017      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  4/2/2017      19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  4/2/2017      19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΓΣ ΝΙΚΗ
  4/2/2017      19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  4/2/2017      18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/2/2017    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
  11/2/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  11/2/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
  11/2/2017    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  11/2/2017    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/2/2017    19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  18/2/2017    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  18/2/2017    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                               ΓΣ ΝΙΚΗ
  18/2/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β
  18/2/2017    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                ΒΟΛΟΥ ΓΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/3/2017      17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
  4/3/2017      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  4/3/2017      19:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              ΓΣ ΝΙΚΗ
  4/3/2017      17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  4/3/2017      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/3/2017    18:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                               Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  11/3/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  11/3/2017    19:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β
  11/3/2017    17:00   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  11/3/2017    19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/3/2017    19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΓΣ ΝΙΚΗ
  18/3/2017    19:30   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β              ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ
  18/3/2017    19:30   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΒΟΛΟΥ ΓΣ                             ΑΣ ΙΩΝΑΣ
  18/3/2017    19:30   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ                    ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ 1937
  18/3/2017    17:30   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  25/3/2017    19:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ                         Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  25/3/2017    19:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ
Β
  25/3/2017    19:30   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΓΣ ΝΙΚΗ                                  ΒΟΛΟΥ ΓΣ
  25/3/2017    19:30   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΑΣ ΙΩΝΑΣ                               Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
  25/3/2017    19:30   ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ               ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937        Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             Δ.
ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                                    Δ.ΜΩΥΣΗΣ

Related Articles