ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α2 ΚΑΤΗΓ. Β ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017

by admin
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 11/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                      Α2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/10/2016   20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ        ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε62-60
  29/10/2016   16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ
ΚΑΛ
  29/10/2016   19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ47-54
  30/10/2016   16:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ85-56
  29/10/2016   17:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ79-74
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/11/2016    16:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  5/11/2016    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ..
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  5/11/2016    19:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  5/11/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  5/11/2016    19:00   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/11/2016   16:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ53-90
  12/11/2016   16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ58-77
  12/11/2016   15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ57-60
  12/11/2016   20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ          ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε61-41
  12/11/2016   16:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε     ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ
ΚΑΛ49-56
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/11/2016   19:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ           Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  19/11/2016   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ      ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  19/11/2016   18:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε         ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  19/11/2016   20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ         ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  19/11/2016   19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ
ΚΑΛ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/11/2016   20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ60-67
  26/11/2016   16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε45-53
  26/11/2016   19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ46-64
  26/11/2016   17:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ52-60
  26/11/2016   16:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ51-90
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/12/2016    18:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  3/12/2016    19:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                   ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ..
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  3/12/2016    19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  3/12/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ
  3/12/2016    19:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/12/2016   20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  10/12/2016   16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  10/12/2016   16:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  10/12/2016   16:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  10/12/2016   15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ
                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/12/2016   17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  17/12/2016   16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  17/12/2016   19:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                   ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ
ΚΑΛ
  17/12/2016   16:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  17/12/2016   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/1/2017    18:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  14/1/2017    16:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ
  14/1/2017    16:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  14/1/2017    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  14/1/2017    17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/1/2017    18:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  21/1/2017    20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ..
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  21/1/2017    19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  21/1/2017    17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  21/1/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/1/2017    20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ
  28/1/2017    16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  28/1/2017    19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  28/1/2017    16:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                   ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ
  28/1/2017    20:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/2/2017      19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  4/2/2017      17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ..
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  4/2/2017      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  4/2/2017      18:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  5/2/2017      16:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/2/2017    16:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  11/2/2017    16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ
  11/2/2017    17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  11/2/2017    20:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  11/2/2017    18:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/2/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  18/2/2017    16:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ..
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  18/2/2017    16:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                   ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  18/2/2017    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  18/2/2017    17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ
ΚΑΛ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/3/2017      20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
  4/3/2017      16:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  4/3/2017      16:00   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  4/3/2017      16:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ
  4/3/2017      15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/3/2017    20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                   Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  11/3/2017    17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ..
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  11/3/2017    17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  11/3/2017    16:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ
ΚΑΛ
  11/3/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/3/2017    16:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  18/3/2017    17:00   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ..
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  18/3/2017    20:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ ΚΑΛ                ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  18/3/2017    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ε
  18/3/2017    17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  1/4/2017      17:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΦΥΛΛΟΥ Γ.Σ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     Α.Σ.ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  1/4/2017      17:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                             ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ  ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
  1/4/2017      17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΚ
ΚΑΛ
  1/4/2017      17:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                   ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  1/4/2017      17:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                                    Δ.ΜΩΥΣΗΣ

   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.

Related Articles