ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014 -2015

by admin
                                                     
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                              ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
  5/4/2015      13:30   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  5/4/2015      18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ                         0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/4/2015    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  19/4/2015    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  18/4/2015    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/4/2015    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  26/4/2015    13:30   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ
  26/4/2016    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/5/2015      16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ                         ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  3/5/2015      14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
  2/5/2015      19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/5/2015    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  10/5/2015    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  9/5/2015      19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ
                    2  ος
   Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015                                                                                                                ΕΟ.Κ


                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/5/2015    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  17/5/2015    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  17/5/2015    18:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  24/5/2015    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  24/5/2015    14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  25/5/2015    18:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ                         Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ                         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ             ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ                         ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015                                                                                                                ΕΟ.Κ

Related Articles