`ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2014-2015

by admin
                                                   
     Αρ. Πρωτ. : . . . . . . . .                                                                         Βόλος, 18/12/2014
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                       ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ               ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ                 Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
  9/12/2014    15:15   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                    ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  9/12/2014    17:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               Ρεπώ:        ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/12/2014   14:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ             ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  20/12/2014   10:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
  15/12/2014   21:45   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
                               Ρεπώ:        ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/12/2014   15:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                       ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                               ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ               ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ                 ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
  23/12/2014   15:15   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                    ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               Ρεπώ:        Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/12/2014   17:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  27/12/2014   15:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
  24/12/2014   14:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
                               Ρεπώ:        ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/1/2015      15:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                       ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ               ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  3/1/2015      17:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ             ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               Ρεπώ:        ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/1/2015      14:15   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                    ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  4/1/2015      14:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
  4/1/2015      16:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                               Ρεπώ:        ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
   Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ


                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/1/2015      15:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                       ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
  5/1/2015      14:00   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ             ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  7/1/2015      20:45   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               Ρεπώ:        ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                    2  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/1/2015    14:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ             ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
  10/11/2015   10:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  12/1/2015    21:45   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               Ρεπώ:        ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/1/2015    15:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                       Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
                               ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ               ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ                 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  13/1/2015    15:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                    ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               Ρεπώ:        ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/1/2015    15:30   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  18/1/2015    14:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
  20/1/2015    17:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
                               Ρεπώ:        Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/1/2015    15:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                       ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ               ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ                 ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
  25/1/2015    14:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ             ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                               Ρεπώ:        ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/1/2015    17:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  25/1/2015    10:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                    ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
  26/1/2015    21:45   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε             Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
                               Ρεπώ:        ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/1/2015    15:30   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                       ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
  1/2/2015      14:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ             ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
  1/2/2015      10:00   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
                               Ρεπώ:        ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ               ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΟ                 ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  3/2/2015      15:15   ΔΗΜΟΤΙΚΟ                 ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ                    Α.Σ.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
  3/2/2015      17:15   ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.     ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε        ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                               Ρεπώ:        ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
   Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ


     Οι άδειες των αγώνων
εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ

Related Articles