ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2015

by admin
                                                     
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                        ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/11/2014    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  9/11/2014    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  8/11/2014    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  23/11/2014   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/11/2014   16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/11/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  7/12/2014    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  13/12/2014   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/11/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  29/11/2014   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  14/12/2014   16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  7/12/2014    11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/12/2014   19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/12/2014   15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  20/12/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  29/12/2014   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  23/12/2014   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/1/2015      13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  23/12/2014   12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  4/1/2015      12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  25/1/2015    15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                    2  ος
   Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014                                                                                                              ΕΟ.Κ


                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/1/2015      17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  11/1/2015    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  10/1/2015    15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  18/1/2015    19:45   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/1/2015    16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  25/1/2015    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  29/12/2014   14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  31/1/2015    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  1/2/2015      11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  1/2/2015      12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  25/1/2015    11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  1/2/2015      19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/2/2015      13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  8/2/2015      17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  8/2/2015      11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  15/2/2015    15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  1/3/2015      13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  1/3/2015      11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  1/3/2015      15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  15/2/2015    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  8/3/2015      16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014                                                                                                              ΕΟ.Κ

Related Articles