ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2014-2015

by admin
                                                   
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                               ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/10/2014   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  11/10/2014   17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  12/10/2014   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  12/10/2014  1200  ΚΛ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ          ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/10/2014   17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  18/10/2014   17:30   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                 ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  18/10/2014   17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΜΥΤΙΚΑΣ
  18/10/2014   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/10/2014   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  25/10/2014   14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  26/10/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  26/10/2014   12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/11/2014    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  2/11/2014    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  2/11/2014    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  2/11/2014    12:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/11/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  16/11/2014   12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΜΥΤΙΚΑΣ
  16/11/2014   12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  15/11/2014   15:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
   Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014                                                                                                          ΕΟ.Κ


                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/11/2014   14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΥΤΙΚΑΣ                                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  23/11/2014   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  23/11/2014   12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  23/11/2014   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/11/2014   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  29/11/2014   15:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  30/11/2014   12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
  30/11/2014   14:30   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                    2  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/12/2014    14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  7/12/2014    12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  7/12/2014    12:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                 ΜΥΤΙΚΑΣ
  6/12/2014    15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/12/2014   14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  14/12/2014   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  14/12/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  20/12/2014   14:30   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/1/2015    14:30   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  10/1/2015    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  10/1/2015    18:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΜΥΤΙΚΑΣ
  11/1/2015    13:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/1/2015    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  18/1/2015    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  18/1/2015    13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΜΥΤΙΚΑΣ
  18/1/2015    12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  25/1/2015    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  25/1/2015    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  25/1/2015    13:30   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                 ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  24/1/2015    14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
   Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014                                                                                                          ΕΟ.Κ


                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/2/2015      15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΜΥΤΙΚΑΣ
  8/2/2015      13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  7/2/2015      14:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  7/2/2015      14:30   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                 ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
15/02/15    11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
 15/02/15  12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  14/2/2015    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
 14/02/15    13:00   ΚΛ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ          ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014                                                                                                          ΕΟ.Κ

Related Articles