ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2014-2015

by admin
                                                    
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                        Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/11/2014    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  9/11/2014    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  9/11/2014    12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
                               Ρεπώ:        ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/11/2014   14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/11/2014   12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΔΗΜΗΤΡΑ
  15/11/2014   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
                               Ρεπώ:        Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/11/2014   16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  23/11/2014   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
  23/11/2014   12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
                               Ρεπώ:        ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/11/2014   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  30/11/2014   12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΔΗΜΗΤΡΑ
  30/11/2014   12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
                               Ρεπώ:        ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/12/2014    12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
  7/12/2014    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
  7/12/2014    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
                               Ρεπώ:        ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/12/2014   15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  20/12/2014   12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  19/12/2014   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
                               Ρεπώ:        ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
   Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ


                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/1/2015    12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΔΗΜΗΤΡΑ
  11/1/2015    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
  11/1/2015    12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
                               Ρεπώ:        ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
                    2  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/1/2015    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΔΗΜΗΤΡΑ
  18/1/2015    12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
  17/1/2015    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
                               Ρεπώ:        ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  24/1/2015    19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  24/1/2015    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
  24/1/2015    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
                               Ρεπώ:        Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  31/1/2015    17:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  30/1/2015    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΔΗΜΗΤΡΑ
  31/1/2015    12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
                               Ρεπώ:        ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/2/2015      13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
  8/2/2015      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
  8/2/2015      15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
                               Ρεπώ:        ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  1/3/2015      12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  1/3/2015      13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΔΗΜΗΤΡΑ
  28/2/2015    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ           ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
                               Ρεπώ:        ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/3/2015      12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
  8/3/2015      12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
  8/3/2015      12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ    ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
                               Ρεπώ:        ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/3/2015    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  15/3/2015    12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ                        ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  15/3/2015    12:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
                               Ρεπώ:        ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΖΑΓΟΡΑΣ
   Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ


     Οι άδειες των αγώνων
εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014                                                                                                            ΕΟ.Κ

Related Articles