ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2015

by admin
                                                     4
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                               ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/10/2014   14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  11/10/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  12/10/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  11/10/2014   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/10/2014   14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  18/10/2014   17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  18/10/2014   15:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  19/10/2014   15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/10/2014   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  26/10/2014   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  25/10/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  26/10/2014   13:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/11/2014    15:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  1/11/2014    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  2/11/2014    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  2/11/2014    12:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/11/2014    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  15/11/2014   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  15/11/2014   15:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  16/11/2014   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
   Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014                                                                                                          ΕΟ.Κ


                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/11/2014   15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  23/11/2014   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  23/11/2014   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  23/11/2014   15:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/11/2014   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/11/2014   14:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  29/11/2014   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  29/11/2014   13:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                    2  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/12/2014   13:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  6/12/2014    14:30   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  13/12/2014   14:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  6/12/2014    15:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/12/2014   14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  21/12/2014   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  21/12/2014   13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  21/12/2014   13:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/1/2015    16:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  24/1/2015    15:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  11/1/2015    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  11/1/2015    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/1/2015    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  17/1/2015    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  17/1/2015    15:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  18/1/2015    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  24/1/2015    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  31/1/2015    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  24/1/2015    13:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  31/1/2015    14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
   Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014                                                                                                          ΕΟ.Κ


                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/2/2015      15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  7/2/2015      15:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  7/2/2015      14:30   ΚΛΕΙΣΤΟ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  8/2/2015      13:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/2/2015    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  15/2/2015    13:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  15/2/2015    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  14/2/2015    14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014                                                                                                          ΕΟ.Κ

Related Articles