ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΝΙ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16

by admin
                                                 
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                 ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ
ΑΓΟΡΙΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/4/2016      12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  3/4/2016      12:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  3/4/2016      10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  2/4/2016      19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  3/4/2016      18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/4/2016    12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  10/4/2016    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  10/4/2016    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  9/4/2016      14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  9/4/2016      14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/4/2016    13:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  17/4/2016    11:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/4/2016    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/4/2016    13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/4/2016    16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/4/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  24/4/2016    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  23/4/2016    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  23/4/2016    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  25/4/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/5/2016      14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  8/5/2016      15:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  7/5/2016      14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  8/5/2016      12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  7/5/2016      19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  8/5/2016      19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/5/2016    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  15/5/2016    12:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  14/5/2016    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  15/5/2016    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  15/5/2016                                                  ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/5/2016    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  21/5/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/5/2016    12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  22/5/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  22/5/2016    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.


                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                         Δ.ΜΩΥΣΗΣ

   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.

Related Articles