ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16

by admin
                                                      
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2015-16
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/11/2016   15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 39-63
  15/11/2015   14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 37-46
  15/11/2015   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002 51-58
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/11/2015   15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  22/11/2015   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΜΥΤΙΚΑΣ
  21/11/2015   15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/11/2015   18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002 51-58
  29/11/2015   12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53-46
  29/11/2015   16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 53-39
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/12/2015    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  6/12/2015    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  6/12/2015    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/12/2015   11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΜΥΤΙΚΑΣ
  13/12/2015   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  20/12/2015   19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 57-36
                    2  ος
   Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015                                                                                                               ΕΟ.Κ


                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/1/2016      17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ65-41
  9/1/2016      15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΜΥΤΙΚΑΣ 43-46
  9/1/2016      19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 55-35
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/1/2016    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  23/1/2016    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  17/1/2015    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  31/1/2016    11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  31/1/2016    16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΜΥΤΙΚΑΣ
  24/1/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/2/2016      15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53-48
  7/2/2016      10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΜΥΤΙΚΑΣ 62-51
  7/2/2016      19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002 56-53
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/2/2016    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 55-62
  13/2/2016    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 43-48
  13/2/2016    19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015                                                                                                               ΕΟ.Κ

Related Articles