ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16

by admin
                                                   
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                          ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/11/2015   13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.75-48
8/11/2015    11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΜΥΤΙΚΑΣ 57-42
  15/11/2015   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 43-64
  8/11/2015    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ 65-69
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/11/2015   17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  22/11/2015   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  21/11/2015   15:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  22/11/2015   19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/12/2015    15:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  5/12/2015    17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  5/12/2015    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  5/12/2015    19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/12/2015   14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  13/12/2015   17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002 
  13/12/2015   19:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  13/12/2015   11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/12/2015   13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 60-53
  20/12/2015   14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 66-67
  20/12/2015   10:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 50-67
  20/12/2015   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ 
   Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015                                                                                                            ΕΟ.Κ


                                                                 6  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/1/2016      14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  3/1/2016      14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  3/1/2016      12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΜΥΤΙΚΑΣ
  2/1/2016      14:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 7  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/1/2016      14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  7/1/2016      12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  7/1/2016      11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  7/1/2016      13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                   
   
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015                                                                                                            ΕΟ.Κ

Related Articles