ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16

by admin
                                                     
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                       ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-2016
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/4/2016      18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  2/4/2016      14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  3/4/2016      16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  3/4/2016      19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΜΥΤΙΚΑΣ
  2/4/2016      18:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/4/2016    10:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  9/4/2016      18:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  9/4/2016      20:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  10/4/2016    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  9/4/2016      15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/4/2016    15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  17/4/2016    16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΜΥΤΙΚΑΣ
  17/4/2016    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/4/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  16/4/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/4/2016    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  24/4/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  23/4/2016    16:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  23/4/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  27/4/2016    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/5/2016      11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  4/5/2016      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  4/5/2016      13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  5/5/2016      12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  5/5/2016      13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/5/2016      17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  8/5/2016      11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  7/5/2016      18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  7/5/2016      16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  8/5/2016      17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/5/2016    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  14/5/2016    16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  14/5/2016    19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΜΥΤΙΚΑΣ
  14/5/2016    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  15/5/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/5/2016    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/5/2016    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/5/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/5/2016    17:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  22/5/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/5/2016    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  28/5/2016    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  28/5/2016    16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  28/5/2016    20:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  28/5/2016    18:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.


                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.


                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                          Δ.ΜΩΥΣΗΣ

   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.

Related Articles