ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16

by admin
                                                    
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                 ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ
ΑΓΟΡΙΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-16
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/4/2016      12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
  2/4/2016      17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  3/4/2016      15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  3/4/2016      12:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/4/2016    17:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  9/4/2016      17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  10/4/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.
  10/4/2016    14:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/4/2016    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  17/4/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΜΥΤΙΚΑΣ
  17/4/2016    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
  16/4/2016    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/4/2016    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  24/4/2016    14:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  27/4/2016    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.    ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
  24/4/2016    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/5/2016      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
  8/5/2016      12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.
  8/5/2016      16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  7/5/2016      16:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.


                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/5/2016    10:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  14/5/2015    18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
  15/5/2016    12:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  15/5/2016    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/5/2016    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  22/5/2016    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΜΥΤΙΚΑΣ
  21/5/2016    16:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.
  22/5/2016    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.    ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
   Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016                                                                                                                   ΕΟ.Κ.


                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΡΑΠΗ ΑΟ ΣΕΚΦΟΛΑΡ.    ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                          Δ.ΜΩΥΣΗΣ

Related Articles