ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΝΙ 2015-16

by admin
ΑΓΩΝΕΣ
ΜΙΝΙ ΠΕΡ.2015-2016
ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ έχουν όλα τα σωματεία της
δυνάμεως της Ε.Σ.ΚΑ.Θ
ΑΡΘΡΟ 2o: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην
Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Η έναρξη των τουρνουά είναι τον Απρίλη 2016.
(Οι αγώνες θα διεξάγονται ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ και απαγορεύεται η
αλλαγή της ημέρας του αγώνα λόγω άλλων αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου ή
κωλύματος προπονητή κλπ )
Οι ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες υποχρεώνονται να
καταβάλουν, πριν την έναρξη των εντός έδρας αγώνων τους σε κάθε κριτή την αμοιβή του και στον
διαιτητή το ποσόν των (10) δέκα ευρώ. Σε
περίπτωση που δεν καταβληθούν από το γηπεδούχο σωματείο τα έξοδα κριτή-διαιτητή
το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 3o: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ α) ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες των τουρνουά θα διεξάγονται μόνο κάθεΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΑΡΘΡΟ 4o: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
.Κάθε σωματείο οφείλει να δηλώσει γήπεδο κλειστό
με ώρα έναρξης το νωρίτερο 09.00 πμ.
ΑΡΘΡΟ 5o: ΜΠΑΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
Για τις ανάγκες των τουρνουά θα χρησιμοποιηθεί συνθετική ή δερμάτινη μπάλα No 7 .
ΑΡΘΡΟ 6o: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Στους αγώνες ΜΙΝΙ  δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές με κατάσταση θεωρημένη από
γιατρό .Στο ΜΙΝΙ
ΑΓΟΡΙΩΝ
δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές- που γεννήθηκαν από 1-1-2003 και
νεώτεροι- Οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά στις εμφανίσεις
τους ,αριθμούς από το 4 έως και το 29.
To γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο για την παρουσία γιατρού κατά
την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 7o: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η διαιτησία και γραμματεία του
αγώνα ορίζεται από την Ε.Σ.Κ.Α.
Οι αγώνες των τουρνουά θα γίνονται με ένα διαιτητή και ένα κριτή.
ΑΡΘΡΟ 8o: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στους αγώνες είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν με δέκα αθλητές. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από μία ομάδα 10άδας σε κάποιο αγώνα, η ομάδα αυτή χάνει τον αγώνα
με μηδενισμό, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου με 20-00.
Ο συγκεκριμένος αγώνας όμως διεξάγεται κανονικά, προκειμένου να
μην ‘’εισπράξουν’’ οι αθλητές και των δύο ομάδων το κόστος από τυχούσα
παράλειψη κάποιων παραγόντων.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σε κάθε αγώνα μέχρι δέκα πέντε αθλητών
Κάθε αθλητής σωματείου δικαιούται να συμμετέχει μόνο με μια
αγωνιστική ομάδα ΜΙΝΙ την ίδια ημερολογιακή ημέρα. Σε περίπτωση που συμμετάσχει
με δύο ομάδες την ίδια ημερολογιακή ημέρα η Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα μηδενίσει και τις δύο
ομάδες στους συγκεκριμένους αγώνες που συμμετείχε ο αθλητής.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙEΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΟΣ
Ο αγώνας των αγώνων  θα
διαρκεί συνολικά 40 (σαράντα) λεπτά καθαρό
χρόνο
δηλαδή τέσσερα
(4) δεκάλεπτα.
Οι ομάδες των αγώνων είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν κάθε
αθλητή- τους για τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο σε κάθε αγώνα.
Συγκεκριμένα τον αγώνα θα ξεκινήσουν πέντε (5) αθλητές που θα αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους-πες πέντε (5),
στην υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.
Οι αθλητές που θα απομένουν θα συμμετάσχουν στο πρώτο δεκάλεπτο
του β΄ημιχρόνου.
Κατά την διάρκεια των δύο (2) δεκαλέπτων του πρώτου ημιχρόνου, δεν
επιτρέπεται η αντικατάσταση αθλητών παρά μόνο σε περίπτωση τραυματισμού ή αποβολής, με αθλητή που δεν έχει συμμετάσχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εάν ο τραυματισμένος αθλητής επανέλθει στον αγώνα θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπληρώσει δέκα λεπτά συμμετοχής.
Στο τρίτο δεκάλεπτο επιτρέπονται αλλαγές μόνο στους αθλητές που
έχουν χρησιμοποιηθεί και παίζουν για δεύτερο δεκάλεπτο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο
οι αλλαγές επιτρέπονται σε όλους.
Ο προπονητής της κάθε ομάδας δικαιούται τέσσερα ΤΑΙΜ-ΑΟΥΤ καθ΄όλη
την διάρκεια του αγώνα.
Σε περίπτωση παράτασης αυτή θα έχει διάρκεια 5 λεπτά καθαρού χρόνου με δικαίωμα
αλλαγών και ενός ΤΑΙΜ-ΑΟΥΤ από κάθε ομάδα.
Απαγορεύεται ρητά στις ομάδες να παίζουν οποιαδήποτε μορφή «άμυνα
Ζώνης» και press (zone 
press,man to man press).
Επιτρέπεται μόνον προσωπική άμυνα (man to man) στο μισό γήπεδο ΧΩΡΙΣ
ΠΑΓΙΔΕΣ.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν
τα παραπάνω αναφερόμενα, τιμωρείται από τον διαιτητή του αγώνα με τεχνική ποινή
ο προπονητής της υπαίτιας ομάδας.
Η διάρκεια της επίθεσης θα είναι 24΄΄.
ΑΡΘΡΟ 1Οo: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές απαγορεύονται εκτός των περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας
ή αντικανονικής συμμετοχής αθλητού ή αθλήτριας.
ΑΡΘΡΟ 11o: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένα να
διαφυλάξουν το κύρος του τουρνουά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα ή η αλλαγή της ημέρας του αγώνα, με
την αιτιολογία ότι υπάρχει και άλλος αγώνας του σωματείου οποιουδήποτε τμήματος
την ίδια ημέρα ή ώρα ή λόγω κωλύματος του Προπονητή της ομάδας ή λόγω σχολικών
εκδρομών κλπ .
Για την διακοπή αγώνα ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 46 του
Κανονισμού Πρωταθλημάτων όπως αυτό τροποποιήθηκε στην Γ.Σ. της ΕΟΚ της 20.1.96.
ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του τουρνουά και που δεν προβλέπεται από την
παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή
συμπλήρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.Θ
     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ       Δ.ΜΩΥΣΗΣ

Related Articles