ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2016-17

by admin
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 31/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                      ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/10/2016   16:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ      ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ
  23/10/2016   18:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ο   Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/10/2016   16:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ο   ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ
  30/10/2016   11:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΑΣ      0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/11/2016    14:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΑΣ      ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ
  6/11/2016    18:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                      0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΟΦΑΔΩΝ   ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ                         0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  13/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ                           Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/11/2016   12:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ      ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  17/11/2016   18:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  28/11/2016   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ                           Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  27/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΟΦΑΔΩΝ   ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ                         Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/12/2016    17:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Ο
  4/12/2016    10:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                      Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ
   Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016                                                                                                            ΕΟ.Κ.


                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/12/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ                           ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Ο
  18/12/2016   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ                         ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Ο
  18/12/2016   14:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ      Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/12/2016   11:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ο   ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  27/12/2016   13:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                      ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ
                                                               10  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/12/2016   11:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΑΣ      ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  29/12/2016   13:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                      ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Ο
                                                               11  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/1/2017      11:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ο   0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  3/1/2017      13:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΑΣ      Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  3/1/2017      15:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/1/2017      17:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ
  8/1/2017      18:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ      ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Ο
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/1/2017      13:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ο   Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  5/1/2017      16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ                         ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ
  5/1/2017      15:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/1/2017    12:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ      ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  15/1/2017    14:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ο   ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/1/2017    16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ                           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/1/2017    13:00   ΚΛ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ           ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ                       ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ
   Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016                                                                                                            ΕΟ.Κ.


                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/2/2017      13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΟΦΑΔΩΝ   ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ                         Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  12/2/2017    12:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΑΣ      ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ
  12/2/2017    14:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ      Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/2/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ                           0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  19/2/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΟΦΑΔΩΝ   ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ                         ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  25/2/2017    15:00   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                      ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΣ
  25/2/2017    16:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΑΣ      ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Ο
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  25/2/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ     ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ                           ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ
  12/3/2017    14:30   Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                      ΣΟΦΑΔΕΣ ΓΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                           Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Related Articles