ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-17

by admin
                                                       ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 11/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                        ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΦΗΒΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/11/2016   13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  13/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  13/11/2016   14:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  13/11/2016   17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  12/11/2016   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
  15/10/2016   19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/11/2016   12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  20/11/2016   14:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  20/11/2016   15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  19/11/2016   14:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  20/11/2016   14:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/11/2016   12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  27/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  26/11/2016   16:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
  27/11/2016   17:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΜΥΤΙΚΑΣ
  27/11/2016   15:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/12/2016    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  11/12/2016   14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  4/12/2016    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  4/12/2016    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  4/12/2016    12:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/12/2016   12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
  18/12/2016   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
  17/12/2016   14:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  18/12/2016   15:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  17/12/2016   15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/1/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  15/1/2017    14:30   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  7/1/2017      11:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  15/1/2017    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/1/2017    15:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  22/1/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  22/1/2017    12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  29/1/2017    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΜΥΤΙΚΑΣ
  21/1/2017    12:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/2/2017      14:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  5/2/2017      12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  5/2/2017      16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  4/2/2017      19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  5/2/2017      14:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/2/2017    13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  19/2/2017    13:30   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
  19/2/2017    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  18/2/2017    15:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  19/2/2017    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΜΥΤΙΚΑΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΜΥΤΙΚΑΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
            ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                               14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
            ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
            ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
            ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ.
ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                                    Δ.ΜΩΥΣΗΣ

ΕΟ.Κ.

Related Articles