ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓ.Α.ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017

by admin
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 11/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                                       Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/10/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ46-53
  23/10/2016   17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ50-35
  23/10/2016   15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η48-69
  23/10/2016   16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ57-41
  23/10/2016   13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 53-91
  23/10/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ60-62
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/10/2016   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ57-47
  30/10/2016   13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ42-52
  30/10/2016   12:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ65-41
  30/10/2016   14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ64-72
  30/10/2016   12:00   Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ Π         ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ57-32
  30/10/2016   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ57-32
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/11/2016    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η37-67
  6/11/2016    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ      ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ39-29
  6/11/2016    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ31-66
  6/11/2016    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ45-65
  6/11/2016    15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ      ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ35-49
  6/11/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ52-45
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/11/2016   14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ71-34
  12/11/2016   19:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                 ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ58-70
  13/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ            ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ59-20
  13/11/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ     ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝ54-62
  13/11/2016   16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ43-55
  13/11/2016   13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ55-44
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ58-46
  20/11/2016   16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ49-53
  20/11/2016   14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ              ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ33-57
  20/11/2016   14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ65-28
  20/11/2016   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η61-56
  20/11/2016   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ         ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ55-53
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/11/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ62-54
  27/11/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ44-39
  27/11/2016   15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ 33-42
  27/11/2016   14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ 81-48
  26/11/2016   15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ           ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ65-45
  27/11/2016   14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ68-52
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/12/2016    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  4/12/2016    16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  4/12/2016    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  4/12/2016    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  4/12/2016    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ
  3/12/2016    15:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/12/2016   14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ
  11/12/2016   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  11/12/2016   16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
  11/12/2016   18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
  11/12/2016   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η
  11/12/2016   12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/12/2016   12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  18/12/2016   16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  18/12/2016   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  17/12/2016   17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  18/12/2016   13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  18/12/2016   14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                               10  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/1/2017      14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ
  8/1/2017      16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
  8/1/2017      14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
  8/1/2017      15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η
  8/1/2017      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  8/1/2017      12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                               11  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/1/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  15/1/2017    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ
  15/1/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  15/1/2017    13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  15/1/2017    16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  15/1/2017    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/1/2017    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ
  22/1/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  22/1/2017    13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  22/1/2017    14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  21/1/2017    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  22/1/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/1/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
  29/1/2017    12:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η
  29/1/2017    16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  29/1/2017    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/1/2017    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ
  29/1/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/2/2017      13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ
  5/2/2017      16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  4/2/2017      15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  5/2/2017      12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  5/2/2017      18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  5/2/2017      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/2/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  12/2/2017    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  12/2/2017    14:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ
  12/2/2017    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  12/2/2017    13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  12/2/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/2/2017    16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ
  19/2/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  19/2/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  19/2/2017    14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  19/2/2017    13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
  19/2/2017    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/3/2017      12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ
  5/3/2017      14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  5/3/2017      16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  5/3/2017      13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  5/3/2017      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  5/3/2017      13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/3/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ
  12/3/2017    16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  12/3/2017    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  12/3/2017    12:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
  12/3/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
  12/3/2017    14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η
                                                                 8  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/3/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  19/3/2017    14:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  19/3/2017    12:30   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  19/3/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  19/3/2017    12:30   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΣ
  19/3/2017    12:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 9  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/3/2017    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΒΕΛ
  26/3/2017    16:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  26/3/2017    18:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
  26/3/2017    12:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
  26/3/2017    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η
  26/3/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
                                                               10  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/4/2017      13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ               ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ
  2/4/2017      13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΛΑΝΗΣ  ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ                          ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  2/4/2017      13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ   ΧΑΛΚΗΣ    ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ                ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  2/4/2017      13:00   ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ Η                ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
  2/4/2017                 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  2/4/2017                 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ
                                                               11  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/4/2017                 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΔΜΗΤΟΣ ΓΑΣ ΒΕΛ
  9/4/2017      13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΠΣ               ΓΣΦΑΛΑΝΗΣ
  9/4/2017                 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΠΣ.ΚΕΛΤΕΣ                          ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
  9/4/2017      11:00   ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ    ΑΠΣΒ.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ      Α.Σ.Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
Η
  9/4/2017                 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  9/4/2017      13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ.
ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                                    Δ.ΜΩΥΣΗΣ

ΕΟ.Κ.

Related Articles