ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

by admin
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
Σύμφωνα με τις διατάζεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΚΑ.Θ
καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων 2016-2017   π ρ ο
κ η ρ ύ σ ο υ μ ε
,        το
πρωτάθλημα Κορασίδων – Νεανίδων περιόδου 2016-2017 σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα Κορασίδων – Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος τα σωματεία: (1) A.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β., (2)
Α.Ε.Σ.ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΒΟΛΟΥ, (3) ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (4)Γ.Σ.ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, (5)Γ.Ε.Λ
ΟΛΥΜΠΙΑ,(6)Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (7)Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, (8) ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ (9) Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 10)Α.Ο.ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΚ.11)Γ.Σ.ΣΟΦΑΔΕΣ
12)Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ 13)ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΟΛ ΚΛΑΜΠ 14)ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15)Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2ο  :ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει
να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ στο γραφείο Βόλου (Αθλ. Κέντρο ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
Μυτιλήνης – Χαλκηδώνος, τκ 38446, Βόλος) το αργότερο μέχρι 09-09-16 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον
κανονισμό πρωταθλημάτων.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται για
Νοέμβριο 2016.(η ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα).
ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα
συναντηθούν μεταξύ τους μία ή δύο φορές, ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων
που θα δηλώσουν συμμετοχή και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι
αγώνες 8α διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα, εφόσον δε παραστεί ανάγκη θα
διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την κανονική περάτωση του
πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Στους
αγώνες θα χρησιμοποιούνται νέου τύπου μπάλες (Size -6).
ΑΡΘΡΟ
5o : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Τα
σωματεία που στην έδρα τους έχουν κλειστό γήπεδο θα αγωνισθούν σε κλειστό
γήπεδο, ενώ τα σωματεία που δεν έχουν κλειστό γήπεδο δύναται να αγωνισθούν σε
ανοιχτό.
Το
σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη
ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο
μετακίνησης.

ΑΡΘΡΟ 6o : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Στο
πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που πληρούν τους όρους των
κανονισμών.
Στο
πρωτάθλημα Νεανίδων μετέχουν οι γεννηθείσες τα έτη
1999,2000.
Στο
πρωτάθλημα Κορασίδων μετέχουν οι γεννηθείσες τα έτη 2001 και νεότερες.
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που
υπάρχουν στο χώρο της γυναικείας καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ.3 της Γενικής προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.,  Σωματείο που μετέχει στο Πρωτάθλημα Νεανίδων
δικαιούται να χρησιμοποιεί μέχρι και τέσσερις (4) Κορασίδες στην Ομάδα
Νεανίδων.
ΑΡΘΡΟ 7ο 
: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή των
αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 32 του κανονισμού πρωταθλημάτων.
Σε
περίπτωση που Εθνική Ομάδα απασχολεί αθλήτριες, που μετέχουν στο πρωτάθλημα, το
Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Θ  έχει το δικαίωμα να
μην αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας, αλλά μόνο
όσους είναι απαραίτητο και που  θα
τελεστούν στην συνέχεια με όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 8ο  :
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται
σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να
βεβαιωθούν με έγγραφο τους μέσα σε 43 ώρες απο την τέλεση του αγώνα και να
συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο 15 Ευρώ.(ΛΕΥΚΟ)
Προσφυγές κατά των
αποφάσεων της  Ε.Ο.Κ. ασκούνται ενώπιον
του ΑΣΕΑΔ, του ΣΔΟΑ κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάζεις που ισχύουν.
Τα
σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των κάθε φύσης
διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και
ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού των κανονισμών και των
προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ  (με βάση τους
οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση Ε.Ο.Κ
,Σωματείων και αθλητών) ,μόνο τα διαιτητικά όργανα που προβλέπονται απο τις
διατάζεις αυτές απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9o : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα
σωματείο που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τους
κανονισμούς της Ε.Ο,Κ, οι δε διοικητικοί
και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των σωματείων καθώς και οι προπονητές και
οι κώουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται, απο τα άρθρα 11.25,36 και 58-61 του
Η. 2725/99 και απο τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισμών
(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ).

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την βαθμολογία
των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της Ε, Ο, Κ για την
κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2
Σε περίπτωση
ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε
λαμβάνεται υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες
μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το
ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους
αγώνες, Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπ’ όψη η διαφορά πόντων σε
όλους τους αγώνες πρωταθλήματος.
β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες απο δύο
(2) τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι
ομάδες που ισοβαθμούν στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό
γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη, Αν όμως απο τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα
(εσωτερική) ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν,
λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες.
Αν οι ομάδες έχουν το
ίδια σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο συντελεστής πόντων (πηλίκο
διαίρεσης) των πόντων που σημείωσε η ομάδα με τους πόντους που δέχτηκε στους
μεταξύ τους αγώνες. Αν παραταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη
ο συντελεστής σε όλους τους αγώνες του ομίλου των ομάδων που έχουν ισοβαθμήσει
απο την αρχή.

 

β: ανοδοσ

Η πρωταθλήτριες
Ομάδες Νεανίδων και Κορασίδων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα μετέχουν στους προκριματικούς για
τα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα.

ΑΡΘΡΟ 11o : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η αποζημίωση των θα
καταβάλλεται από τα σωματεία (10 ευρώ για κάθε διαιτητή συν τυχόν έξοδα
μετακίνησης).
Η καταβολή της θα
γίνεται από πρίν την έναρξη του αγώνα και το κάθε σωματείο θα καταβάλλει το
ήμισυ των εξόδων κάθε αγώνος είτε εντός είτε εκτός έδρας.
Η αμοιβή των κριτών
θα βαρύνει το το γηπεδούχο σωματείο και ανέρχεται στο ποσό των 8 ευρώ.
Τα μέλη του Δ.Σ της
Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους ως Γυμνασίαρχοι. Τα έξοδα
μετακίνησης θα βαρύνουν τα σωματεία.
 
ΑΡΘΡΟ  12ο 
ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το
γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο31 παρ.5 να τοποθετεί στο
τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα,τα χρονόμετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι
κανονισμοί παιδιάς.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
 Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να
μεριμνούν για την παρουσία γιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων. 
ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στις
πρωταθλήτριες Ομάδες Νεανίδων και Κορασίδων θα απονεμηθούν Κύπελλα και Μετάλλια.
ΓΕΝΙΚΑ
Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον
αντίπαλο του (φιλοξενούμενο) για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσο απο τον
αγωνιστικό χώρο. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του
πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε. Ο. Κ την
Γενική Προκήρυξη και την παρούσα και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο
διευκρίνηση αποφασίζει το Δ.Σ της
Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ                       Δ.ΜΩΥΣΗΣ

Related Articles