ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΕΣΚΑΘ 2016-2017

by admin
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
Σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς
και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π
ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
  το
πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. περ.2016-2017 με τους παρακάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ
1ο  : 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Β΄
κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω σωματεία :
 1.ΑΔΜΗΤΟΣ ΒΕΛ/ΝΟΥ                      10.ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
 2.ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                            11.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΚ.
 3.Α,Ο.ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ                         12.ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 4.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΜΕΝΙΟΥ              13.ΑΓ.ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 5.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ          14.
 6.ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          15.Γ.ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
 7.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ Π.                        16.ΚΕΛΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 8.Α.Ο.ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑ                          18.ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣΑ
 9.ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡ.                               19.ΝΕΟΙ
Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10.ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ                           20.ΝΕΟΙ ΑΙΟΛΟΥ ΤΡΙΚ. 21.ΙΩΛΚΙΑ ΒΟΛΟΥ
22.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  23.Γ.Σ.ΦΑΛΑΝΗΣ
        Η Συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι
υποχρεωτική, σε περίπτωση που σωματείο ενώ δικαιούται συμμετοχή δεν συμμετέχει
ή δεν κατέβει να αγωνισθεί σε δύο (2) αγώνες ή αποσυρθεί απο το πρωτάθλημα,
τότε θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναγράφονται στις αντίστοιχες Γενικές
Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 2ο 
:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις
συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Επιτροπής
Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. (ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ Μυτιλήνης Χαλκηδόνος  τ.κ 38446 ΒΟΛΟΣ) το αργότερο μέχρι 26-08-16
και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται απο τους κανονισμούς της
Ε.Ο.Κ (άρθρο 29).
Κάθε
σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το
έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη
του πρωταθλήματος ορίζεται στις 05-11-16.
Η κλήρωση
των αγώνων αμφοτέρων των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25-09-16 στην
Λάρισα σε αίθουσα του ΕΒΕΛ και ώρα 10.00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα σωματεία
που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους και θα συναντηθούν
μεταξύ τους δύο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι αγώνες θα
διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα (Κυριακή) ή και άλλη μέρα εφ’ όσον
δε παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη
περάτωση του πρωταθλήματος.
Το σωματείο
που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα
έναρξης στο γήπεδο τέλεσης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα απο το μέσο
μετακίνησης του.
ΑΡΘΡΟ 4ο 
: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους
αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες
Τα
γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις
ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με έξι (6) τουλάχιστον μπάλες.
ΑΡΘΡΟ 5ο 
:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε
σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην περιοχή
του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνισθεί σε
ανοικτό γήπεδο.
ΑΡΘΡΟ 6ο 
:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο
πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους του
άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Αθλ. Νόμου 2725/99.
Κάθε σωματείο
δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές.
Τα σωματεία
δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα περισσότερους απο τέσσερις (4)
παίκτες τριάντα ενός έτους και άνω (γεννηθέντες το 1985 και μεγαλύτεροι).
Επίσης στην
δωδεκάδα είναι υποχρεωτική η δήλωση  δύο
(2) αθλητών κάτω των 18 ετών (γεννηθέντες 1998 και νεώτεροι) χωρίς να είναι
υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα.
Διευκρινίζεται
ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν ισχύει η υποχρεωτική συμμετοχή
αθλητών 18 ετών και κάτω.
Στις ομάδες
των νέων Εθνικών Κατηγοριών δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές μέχρι 21 έτους
(γεν 1995 και νεώτεροι).
Για την
εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές και ο γυμνασίαρχος του
αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την
αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
ή που επιβάλλονται απο λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν συνεννοήσεως αφού ληφθεί
σχετική απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και αφού αυτή
ενημερωθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τον αγώνα.
Τονίζεται
ότι σε περίπτωση αναβολής οι αγώνες θα ορίζονται απαραιτήτως εντός 15 ημερών
και σε περίπτωση κωλύματος του γηπέδου του γηπεδούχου σωματείου ο αγώνας θα
ορίζεται σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης ή νομού.
ΑΡΘΡΟ 8ο 
: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι
ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της
Ε.0.Κ,πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση του
αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο (λευκό) είκοσι (20) ευρώ, ή
χρηματικό ποσό είκοσι που βεβαιώνεται με Γ.Ε. της Ένωσης.
Προσφυγές
κατά των αποφάσεων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ή του ΣΔΟΑ, κατά
περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
Τα σωματεία
που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν, αποδέχονται,
και καθιστούν αποκλειστικά αρμοδία για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που
θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των
Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού, των κανονισμών και των προκηρύξεων της
Ε.Ο.Κ (με βάση τους οποίους διεξάγονται, τα διάφορα πρωταθλήματα  και αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ, σωματείων
και αθλητών) μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές,
απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9ο 
: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία
,οι παράγοντες, οι αθλητές, καθώς και οι προπονητές-κώουτς, υπόκεινται στις
κυρώσεις που προβλέπονται απο τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους κανονισμούς
της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΟΔΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθμολογία των
Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ      ( (2) βαθμοί για τη νίκη, (1) βαθμός για
την ήττα συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε απο αδυναμία/άρθρο
31Κανονισμών Παιδιάς και (0) βαθμοί για αγώνα που χάθηκε απο υπαιτιότητα).
Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει
το άρθρο 43 παρ.2,σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46,παρ.3γ και παρ.4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας
α)  Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2),
τότε λαμβάνεται υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες
(νίκες-ήττες-μηδενισμοί).Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών ,τότε
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η
ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους
στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που
ισοβαθμούν είναι περισσότερες απο δύο(2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός
πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ
τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως απο τον
πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να
ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα
συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους
αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Στην περίπτωση
πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η
ισοβαθμία περιοριστεί σε δύο σωματεία, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων
(α) και (β). Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων τότε
επαναλαμβάνεται, η διαδικασία της παραγράφου (γ).
 Η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των
πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.
Οι ομάδες των νέων των
Εθνικών Κατηγοριών θα βαθμολογούνται κανονικά όπως και τα υπόλοιπα σωματεία
αλλά η βαθμολογική τους θέση στην τελική κατάταξη θα είναι χωρίς ουσία δηλ.αν
οι ομάδες αυτές καταταγούν στην πρώτη και δεύτερη θέση της τελικής βαθμολογίας
πρωταθλήτρια θα είναι η πρώτη ομάδα β’κατηγ. Και 2η η επόμενη της β
και ούτε καθ εξής.
Γ) ΑΝΟΔΟΣ
ΑΝΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Από την Β ’Κατηγορία Ανδρών θα ανέλθουν
στην Α-2 Κατηγ.τρία (3)  σωματεία ήτοι οι
πρωταθλητής  εκάστου ομίλου και ο νικητής
του αγώνα κατατάξης μεταξύ των δευτεραθλητών.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αμοιβή
των διαιτητών θα βαρύνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία,ήτοι εξ ημισείας έκαστο και
ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ για κάθε διαιτητή, σύν  τα έξοδα μετακίνησης .   Η αμοιβή των κριτών  θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείων και
ανέρχεται στο ποσό των 8 €, έκαστος.
Η τιμή των
εισιτηρίων και η διαχείριση των αγώνων ανατίθεται στα σωματεία, τα οποία και θα
κρατούν τις εισπράξεις των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 12ο 
: ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το γηπεδούχο
σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 να τοποθετεί στο τραπέζι
της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι
κανονισμοί παιδιάς.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο
πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές του διπλώματα με
μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα
γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού κατά την
διάρκεια των αγώνων
ΓΕΝΙΚΑ
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
βάσει των κανονισμών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσης προκήρυξης
ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής για τυχόν αποχωρήσεις σωματείων
και συμπλήρωση των ομίλων απο ομάδες της Β΄ Κατηγ. Το γηπεδούχο σωματείο
υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο) για την
μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα απο τον αγωνιστικό χώρο.
Για κάθε
θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν
προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ και την Γενική προκήρυξη και την
παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει
το               Δ. Σ.  της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Σε
περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη των
πρωταθλημάτων ,θα ισχύσουν σ’ αυτά.
       Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                          Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                   Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                  Δ.ΜΩΥΣΗΣ

Related Articles