ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017

by admin
                                                       ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 6/4/2017
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                               ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ
ΑΓΟΡΙΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/4/2017      12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  9/4/2017      16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  9/4/2017      11:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  8/4/2017      17:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  8/4/2017      16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/4/2017    15:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  11/4/2017    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  10/4/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  13/4/2017    14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  10/4/2017    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ                          ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/4/2017    14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  21/4/2017    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/4/2017    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  19/4/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  22/4/2017    19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/4/2017    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  23/4/2017    17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  23/4/2017    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  22/4/2017    18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/4/2017    12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  30/4/2017    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  30/4/2017    14:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/4/2017    17:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/5/2017      12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  7/5/2017      13:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  7/5/2017      18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  6/5/2017      12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/5/2017    17:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  14/5/2017    13:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  13/5/2017    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  13/5/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/5/2017    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  20/5/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  20/5/2017    17:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  14/5/2017    16:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/5/2017    17:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/5/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/5/2017    17:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  22/5/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/5/2017    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  28/5/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  28/5/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  29/5/2017    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                           Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.

Related Articles