ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2016-2017

by admin
ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2016-2017
Σύμφωνα με τις διατάζεις του
Ν.2725/99, του καταστατικού της
Ε.Σ.ΚΑ.Θ καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων 2016-2017    π ρ
ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε
,        το
πρωτάθλημα Γυναικών περιόδου 2015-2016 σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα
Γυναικών δικαιούνται να πάρουν μέρος τα σωματεία:1) ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 2)ΝΙΚΗ
ΒΟΛΟΥ, 3)ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 4)ΙΩΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5)ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 6)Α.ΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7)ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8)ΔΙΜΗΝΙ ΒΟΛΟΥ 9)Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ 10) ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΟΛ ΚΑΛΜΠ11)Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ 12)Γ.Σ.ΣΟΦΑΔΕΣ και όποιο σωματείο ιδρύσει τμήμα
Γυναικών.

ΑΡΘΡΟ 2ο  :ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των
σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ στο γραφείο. Βόλου (Μυτιλήνης –
Χαλκηδών Βόλος) το αργότερο, μέχρι 09-09-16
και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον κανονισμό
πρωταθλημάτων (όρθρο 29).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής
θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το
κλειστό γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται για
Νοέμβριο 2016.
Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα
πραγματοποιηθεί σε ημέρα και τόπο που θα ανακοινωθούν έγκαιρα μέσω του τύπο
ΑΡΘΡΟ
3
o :
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα σωματεία που μετέχουν στο
πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές, όπως- το άρθρο 16 του
κανονισμού πρωταθλημάτων ορίζει και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους ομίλους
που θα καταρτισθεί.
Στην τελική φάση θα
συμμετέχουν οι δύο πρώτες ομάδες του Α’Ομίλου και οι τρείς πρώτες ομάδες του
Β’Ομίλου σε πρωτάθλημα 2 γύρων.
Οι αγώνες 8α διεξάγονται μία φορά την
εβδομάδα, εφόσον δε παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την
εβδομάδα για την κανονική περάτωση του πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Στους αγώνες θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά
οι νέου τύπου μπάλες (Size -6).
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να
προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των
αθλητών της με έξι (6) τουλάχιστον μπάλες όμοιες με αυτή που 0α χρησιμοποιηθεί
για τον αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 5o : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΏΝΩΝ
Τα
σωματεία θα αγωνισθούν σε κλειστά γήπεδα.
Το
σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη
ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο
μετακίνησης.

ΑΡΘΡΟ 6o : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Στο
πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που πληρούν τους όρους των
κανονισμών και του Ν.2725/99. Κάθε Σωματείο δικαιούται, να παρατάσσει, σε κάθε
αγώνα, μέχρι 12 αθλήτριες.

ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

1. σύμφωνα, με το
άρθρο 2 παρ/3 της υπ’ άριθμ. 41556/92
Υ.Α. και του Άρθρου 135 παρ 13 του Αθλητικού Νόμου η παρουσία επίσημου
Προπονητή είναι, υποχρεωτική.
2.Τα διαγωνιζόμενα
σωματεία υποχρεούνται προ της ενάρξεως των αγώνων να καταθέτουν στα οριζόμενα
για τον έλεγχο αγώνα, μαζί με τα δελτία Αθλητικής Ταυτότητας των αθλητών τους
και το δελτίο Ταυτότητας του Προπονητή τους το οποίο έχει εκδοθεί από τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών καλ/σης (ΣΕΠΚ) θεωρημένα για το τρέχον αθλητικό
έτος (ο αριθμός του οποίου θα αναγράφεται, στο φύλλο αγώνα).
3. Σε περίπτωση που
σωματείο δεν έχει επίσημο αναγνωρισμένο προπονητή τότε στο φύλλο αγώνα δεν
αναγράφεται κανένας (με ευθύνη των διαιτητών) και η ομάδα δεν θα καθοδηγείται
από κανέναν.
Κανένας δεν Θα
στέκεται, όρθιος και μόνον ο εξουσιοδοτημένος Έφορος θα έχει, δικαίωμα να
σηκωθεί και να ζητήσει πληροφορίες από την Γραμματεία ή να ζητήσει Time
– Out.
ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή των
αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 του κανονισμού πρωταθλημάτων.
Σε
περίπτωση που Εθνική Ομάδα απασχολεί αθλήτριες, που μετέχουν στο πρωτάθλημα, το
Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Θ  έχει το δικαίωμα να
μην αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας, αλλά μόνο
όσους είναι απαραίτητο και που  θα
τελεστούν στην συνέχεια με όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις
υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.,
πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο τους μέσα σε 43 ώρες απο την τέλεση του
αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο 15 Ευρώ.(ΛΕΥΚΟ)
Προσφυγές κατά των
αποφάσεων της  Ε.Ο.Κ. ασκούνται ενώπιον
του ΑΣΕΑΔ, του ΣΔΟΑ κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάζεις που ισχύουν.
Τα
σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των κάθε φύσης
διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και
ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού των κανονισμών και των
προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ  (με βάση τους
οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση Ε.Ο.Κ
,Σωματείων και αθλητών) ,μόνο τα διαιτητικά όργανα που προβλέπονται απο τις
διατάζεις αυτές απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ 10o : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα
σωματείο που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τους
κανονισμούς της Ε.Ο.Κ, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές
των σωματείων καθώς και οι προπονητές και οι κώουτς, στις κυρώσεις που
προβλέπονται, απο τα άρθρα 11.25,36 και 58-61 του Η. 2725/99 και απο τις
διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισμών (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ).

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την βαθμολογία
των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της Ε, Ο, Κ για την
κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2
Σε περίπτωση
ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομαλές έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται
υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το
ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους
αγώνες, Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπ’ όψη η διαφορά πόντων σε
όλους τους αγώνες πρωταθλήματος.
β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες απο δύο
(2) τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι
ομάδες που ισοβαθμούν στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό
γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη, Αν όμως απο τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα
(εσωτερική) ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν,
λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες.
Αν οι ομάδες έχουν το
ίδια σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο συντελεστής πόντων (πηλίκο
διαίρεσης) των πόντων που σημείωσε η ομάδα με τους πόντους που δέχτηκε στους
μεταξύ τους αγώνες. Αν παραταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη
ο συντελεστής σε όλους τους αγώνες του ομίλου των ομάδων που έχουν ισοβαθμήσει
απο την αρχή.

β: ανοδοσ

Η πρωταθλήτρια
της Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α-2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών σε
ειδικό πρωτάθλημα,

ΑΡΘΡΟ 12o : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η
αποζημίωση των διαιτητών θα καταβάλλεται από τα σωματεία (13 ευρώ για κάθε
διαιτητή συν τυχόν έξοδα μετακίνησης).
Η
καταβολή της θα γίνεται από πριν την έναρξη του αγώνα και το κάθε σωματείο θα
καταβάλλει το ήμισυ των εξόδων κάθε αγώνος είτε εντός είτε εκτός έδρας.
Η αμοιβή
των κριτών θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο και ανέρχεται στο ποσό των 8 Ευρώ.
Τα μέλη
του Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους ως Γυμνασίαρχοι.Τα
έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τα σωματεία.
ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην  πρωταθλήτρια  θα απονεμηθεί Κύπελλο στις δε αθλήτριες
διπλώματα με μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ
14ο  : ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 5
να τοποθετεί στο τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και
γενικά όσα προβλέπουν οι κανονισμοί παιδιάς.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχο σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία
ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων.
ΓΕΝΙΚΑ
διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο) για την
μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσο απο τον αγωνιστικό χώρο. Για κάθε θέμα που θα
προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους
κανονισμούς της Ε. Ο. Κ την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα και για κάθε Το
γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο
διευκρίνηση αποφασίζει το Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ     
Δ.ΜΩΥΣΗΣ

Related Articles