ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α; ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017

by admin
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 11/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                              ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/10/2016   12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/10/2016   17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               Ρεπώ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/10/2016   17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  23/10/2016   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  30/10/2016   12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  29/10/2016   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/11/2016    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  6/11/2016    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               Ρεπώ: ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/11/2016   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  19/11/2016   13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  20/11/2016   12:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               Ρεπώ: ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/11/2016   13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  27/11/2016   15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/12/2016   15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  11/12/2016   15:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/12/2016   15:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  18/12/2016   16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/1/2017      13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  7/1/2017      13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               Ρεπώ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  14/1/2017    13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  15/1/2017    12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/1/2017    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  22/1/2017    13:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/1/2017    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/1/2017    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  29/1/2017    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               Ρεπώ: ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  4/2/2017      13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  4/2/2017      14:30   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ      ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               Ρεπώ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/2/2017    12:30   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  12/2/2017    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                                    Δ.ΜΩΥΣΗΣ

            Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016     ΕΟ.

Related Articles