ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017

by admin
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 11/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                               ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/10/2016   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ            ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
  16/10/2016   14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β
ΟΜΑΔΑ
                               Ρεπώ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/10/2016   15:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ                 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
  23/10/2016   15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ         Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
  30/10/2016   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ            ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β
ΟΜΑΔΑ
  30/10/2016   14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/11/2016    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ         ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  13/11/2016   14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ                 ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               Ρεπώ: Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/11/2016   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
  20/11/2016   19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ            Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  19/11/2016   15:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β
ΟΜΑΔΑ
                               Ρεπώ: ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  27/11/2016   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  27/11/2016   14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ         ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                               Ρεπώ: ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/12/2016   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
  11/12/2016   12:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ                 ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                               Ρεπώ: ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/12/2016   15:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ                 Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  17/12/2016   13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ         ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                               Ρεπώ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/1/2017      12:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                    15:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ            ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
  8/1/2017      12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β
ΟΜΑΔΑ
                               Ρεπώ: ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ                 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  14/1/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ         ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
  15/1/2017               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                               Ρεπώ: ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/1/2017    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β
ΟΜΑΔΑ
  22/1/2017    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                    14:30   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                               Ρεπώ: Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/1/2017    14:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/1/2017    18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
  29/1/2017    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ         ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                               Ρεπώ: ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/2/2017      18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
  5/2/2017      12:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ
                    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ                 ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                               Ρεπώ: ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  12/2/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΚΕΡΑΥΝΟΣ Β ΟΜΑΔΑ            ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  12/2/2017    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ                          ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
                    14:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡ                ΦΟΙΒΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
                               Ρεπώ: ΣΠ-ΑΡΤΑΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ.
ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                                    Δ.ΜΩΥΣΗΣ

ΕΟ.Κ.

Related Articles