ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017

by admin
                                                       ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 6/4/2017
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                             ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/3/2017    14:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  19/3/2017    12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  19/3/2017    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/3/2017    11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΜΥΤΙΚΑΣ
  26/3/2017    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  26/3/2017    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               Ρεπώ: ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  1/4/2017      13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  1/4/2017      13:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  1/4/2017      14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               Ρεπώ: 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/4/2017      12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΜΥΤΙΚΑΣ
  2/4/2017      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  2/4/2017      11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               Ρεπώ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/4/2017      12:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  8/4/2017      14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  8/4/2017      14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/4/2017      14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΜΥΤΙΚΑΣ
  9/4/2017      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  9/4/2017      12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.


                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/4/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  12/4/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  12/4/2017    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               Ρεπώ: ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/4/2017    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  20/4/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  19/4/2017    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               Ρεπώ: ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  22/4/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  22/4/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
  22/4/2017    14:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  29/4/2017    18:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ
  29/4/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  29/4/2017    16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
                               Ρεπώ: 0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/5/2017      13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  6/5/2017      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  6/5/2017      18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/5/2017    11:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΜΥΤΙΚΑΣ
  13/5/2017    12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  13/5/2017    12:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
                               Ρεπώ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  14/5/2017    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γ.Σ.
  14/5/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                  ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  14/5/2017    19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/5/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
  20/5/2017    17:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ
2002
  20/5/2017    19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
ΛΑΡΙΣΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.


     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                           Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.

Related Articles