ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017

by admin
                                                       ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 6/4/2017
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                               ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ
ΑΓΟΡΙΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/4/2017      17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
  9/4/2017      18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  9/4/2017      15:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  8/4/2017      14:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ
Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ
  8/4/2017      9:30     ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΛ Β                                    ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ
Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/4/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  10/4/2017    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  11/4/2017    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  12/4/2017    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  13/4/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΛ Β                                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/4/2017    16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  21/4/2017    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  21/4/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/4/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ   ΜΥΤΙΚΑΣ
  19/4/2017    17:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΑΕΛ Β
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/4/2017    15:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  23/4/2017    18:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΜΥΤΙΚΑΣ
  23/4/2017    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  22/4/2017    16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.


                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/4/2017    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  30/4/2017    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  30/4/2017    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  29/4/2017    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ
Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/4/2017    12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΛ Β                                    ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  7/5/2017      13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  7/5/2017      15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  7/5/2017      16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  6/5/2017      19:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ   ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  6/5/2017      14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΕΛ Β
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  13/5/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  14/5/2017    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  14/5/2017    17:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΜΥΤΙΚΑΣ
  14/5/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ
Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ
  13/5/2017    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΛ Β                                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/5/2017    16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  20/5/2017    17:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  20/5/2017    18:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/5/2017    17:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.
  21/5/2017    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  21/5/2017    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  23/5/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ
Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/5/2017    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  28/5/2017    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΜΥΤΙΚΑΣ
  28/5/2017    17:00   14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ             ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ Α.Ο.                ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/5/2017    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ Α.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ   ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.


     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                           Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

   Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017                                                                                                                 ΕΟ.Κ.

Related Articles