ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017

by admin
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
                               ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΚΑΘ)
                         ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12 – ΤΚ
412 22 – ΤΘ 1358 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210 530992
           ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΤΚ
384 46 – ΤΗΛ/ΦΑΞ 04210
    Αρ. Πρωτ. : . . .
. . . . .                                                                       Βόλος, 11/10/2016
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                              ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
                    1  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/10/2016   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  15/10/2016   14:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  16/10/2016   16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               Ρεπώ: ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/10/2016   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  23/10/2016   12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  23/10/2016   15:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                               Ρεπώ: ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  30/10/2016   14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  30/10/2016   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  30/10/2016   12:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΜΥΤΙΚΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  6/11/2016    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  6/11/2016    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  6/11/2016    12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               Ρεπώ: Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  20/11/2016   10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΜΥΤΙΚΑΣ
  19/11/2016   15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  19/11/2016   13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               Ρεπώ: ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/11/2016   12:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  27/11/2016   12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  26/11/2016   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               Ρεπώ: ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/12/2016   13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  11/12/2016   12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  11/12/2016   15:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
                               Ρεπώ: ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                    2  ος ΓΥΡΟΣ
                                                                 1  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/12/2016   12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  18/12/2016   13:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  18/12/2016   13:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΜΥΤΙΚΑΣ
                               Ρεπώ: ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 2  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  8/1/2017      11:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  7/1/2017      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
  8/1/2017      13:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               Ρεπώ: ΜΥΤΙΚΑΣ
                                                                 3  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  15/1/2017    12:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  14/1/2017    14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  15/1/2017    18:00   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΥΤΙΚΑΣ                                Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                               Ρεπώ: ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                                                                 4  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  21/1/2017    13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
  21/1/2017    15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΜΥΤΙΚΑΣ
  22/1/2017    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               Ρεπώ: Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
                                                                 5  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  28/1/2017    13:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  29/1/2017    14:30   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  29/1/2017    12:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               Ρεπώ: ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                                                                 6  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/2/2017      10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ
  5/2/2017      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΜΥΤΙΚΑΣ
  4/2/2017      13:00   ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ            ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ                    ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
                               Ρεπώ: ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 7  η Αγωνιστική
     Ημ/νια      Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  11/2/2017    15:30   ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ       ΠΥΡΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  12/2/2017    12:00   ΚΛ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ    Γ.Σ.ΔΙΛΟΦΟΥ                         ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  12/2/2017    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ
                               Ρεπώ: ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΓΣ
   Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016                                                                                                               ΕΟ.Κ.


     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Δ.
ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                                    Δ.ΜΩΥΣΗΣ

ΕΟ.Κ.

Related Articles