Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σωματείων είναι ανοικτή μέχρι και τις 23/10/2022 για την υποβολή αιτήσεων για το μητρώο 2022.

Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των επαναυποβολών κατά δύο (σύνολο 6) προκειμένου να γίνουν διορθώσεις αν απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία επαναυποβολών είναι στις 30/11/2022.

Καλούνται τα Σωματεία που απέκτησαν πρόσφατα ειδική αθλητική αναγνώριση ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως 30/9/2022, να υποβάλλουν αίτηση.