Δείτε φωτογραφίες από την ημερίδα της Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας /ΕΣΚΑΘ που έγινε το
Σάββατο 20 Οκτωβρίου στην Λάρισα.