Διαβάστε εδώ την προαγγελία της σημερινής αγωνιστικής δράσης όπως και τους διαιτητές όλων των λαρισινών αγώνων στα τμήματα υποδομής.