Η κατάσταση μετά από 14 αγωνιστικές έχει διαμορφωθεί ως εξής