Η ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 12 ΕΥΡΩ. ( ΣΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 8 ΕΥΡΩ.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞ ΗΜΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ.