ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

by admin
Αρ.Πρωτ.     1072                                                                                 
Μαρούσι  3 Μαρτίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ’ αριθμ. 9/03-03-2017 απόφασή του
προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της
Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8-11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του
Ν. 2725/1999.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης,
1.      
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής
Συνέλευσης
2.      
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016
3.      
Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2016
4.      
Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
(Πρωταθλημάτων- Εθνικών Ομάδων,
Κανονισμών
Διαιτησίας-Νομίμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών).
Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 στα Γραφεία της
Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α. , οδός Κηφισίας 37,Μαρούσι.
Σε περίπτωση  μη
επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπομένης απαρτίας, η Γενική
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου την αυτήν ώρα και στον αυτό
τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.
Επισημαίνεται ότι τα τελευταία έτη η απαιτούμενη απαρτία
επιτυγχάνεται κατά την πρώτη αναφερόμενη ως άνω ημερομηνία.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ
Ε.Ο.Κ.
                    Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ

Related Articles