ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΦΗΒΙΚΟΥ 2016-2017

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

Σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν.2725/99, του καταστατικού της Ε.Σ.ΚΑ.Θ καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων 2016-2017
π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε,
το πρωτάθλημα Παίδων-Εφήβων περιόδου 2016-2017 σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Σ.Κ.Α.Θ
 Ειδικά για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο επιτρέπεται στα σωματεία να δηλώσουν και δεύτερη ομάδα παίδων.
ΑΡΘΡΟ 2ο  :ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ στο γραφείο. Βόλου (Μυτιλήνης – Χαλκηδονος, 38446, Βόλος) το αργότερο, μέχρι 31-08-1016 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον κανονισμό πρωταθλημάτων (όρθρο 29).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται για 15/10/16
Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και τόπο που θα ανακοινωθούν έγκαιρα μέσω του τύπου.

ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα αγωνιστούν σ’έναν ή δύο ομίλους ανάλογα με τον αριθμό που θα δηλώσουνε συμμετοχή. Τα σωματεία εκάστου ομίλου θα συναντηθούν μεταξύ τους 2 φορές .Μετά το τέλος της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει δεύτερη φάση και θα αγωνιστούν οι 4 πρώτοι εκάστου ομίλου σε αγώνες χιαστί με σύστημα νοκ άουτ.
Αν το πρωτάθλημα διεξαχθεί σε έναν όμιλο θα προκριθούν τέσσερις πρώτοι και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε νοκ αούτ αγώνες 1ος -4ος και 2ος-3ος.Στην συνέχεια οι πρωταθλητές των τεσσάρων νομών θα αγωνιστούν μετά από κλήρωση στα ημιτελικά-τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα εφόσον δεν παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την κανονική  περάτωση του πρωταθλήματος και απαγορεύεται η αλλαγή της ημέρας του αγώνα λόγω άλλων αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου η κωλύματος προπονητή κ.λ.π  Ειδικά για το πρωτάθλημα παίδων απαγορεύονται οι άμυνες ζώνης.
Εφιστάται η προσοχή: Σωματείο που δε θα προσέλθει έστω και μία φορά να αγωνιστεί εκτός έδρας σε περιφερειακή έδρα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.
Τα σωματεία που θα δηλώσουν 2 ομάδες παίδων δεν δεσμεύουν την Ενωση για παράλληλη διεξαγωγή των αγώνων τους την ίδια ημέρα.
ΑΡΘΡΟ 4o : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΏΝΩΝ
Τα σωματεία που στην έδρα τους έχουν κλειστό γήπεδο θα αγωνισθούν σε κλειστό γήπεδο, ενώ τα σωματεία που δεν έχουν κλειστό γήπεδο δύναται να αγωνισθούν σε ανοιχτό.
Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης.

ΑΡΘΡΟ 5o : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους των κανονισμών και του Ν.2725/99. Ειδικά για το εφηβικό πρωτάθλημα οι γεννηθέντες τα έτη 99-00 επίσης έχουνε δικαίωμα συμμετοχής δύο (2) παίδες και για το παιδικό πρωτάθλημα οι γεννηθέντες το έτος 2001 και νεώτεροι.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ίδιων παικτων και στις δύο ομάδες .

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 του κανονισμού πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο τους μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο 20 Ευρώ.
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της  Ε.Ο.Κ. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, του ΣΔΟΑ κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάζεις που ισχύουν.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού των κανονισμών και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ  (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση Ε.Ο.Κ ,Σωματείων και αθλητών) ,μόνο τα διαιτητικά όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 8o : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ


Τα σωματείο που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των σωματείων καθώς και οι προπονητές και οι κώουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται, απο τα άρθρα 11.25,36 και 58-61 του Η. 2725/99 και απο τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισμών (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ).

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της Ε. Ο. Κ. Για την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3γ και παραγρ. 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (Βλέπε προκήρυξη Α-1, Α-2, Β’ κατηγορίας.)

ΑΡΘΡΟ 10o : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

             Η αποζημίωση των διαιτητών θα καταβάλλεται από τα σωματεία (10 ευρώ για κάθε διαιτητή συν τυχόν έξοδα μετακίνησης).
            Η καταβολή της θα γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα και το κάθε σωματείο θα καταβάλλει το ήμισυ των εξόδων κάθε αγώνος είτε εντός είτε εκτός έδρας.
Η αμοιβή των κριτών θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο και ανέρχεται στο ποσό των 8 Ευρώ.
Τα μέλη του Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους ως Γυμνασίαρχοι.
ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στον πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα επίσης στους αθλητές του θα απονεμηθούν 12 μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων.
ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε. Ο. Κ την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


   Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ                           Δ.ΜΩΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΕΣΚΑΘ 2016-2017

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  το πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. περ.2016-2017 με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο  :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω σωματεία :
 1.ΑΔΜΗΤΟΣ ΒΕΛ/ΝΟΥ                      10.ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
 2.ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                            11.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΚ.
 3.Α,Ο.ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ                         12.ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 4.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΜΕΝΙΟΥ              13.ΑΓ.ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 5.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ          14.
 6.ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ          15.Γ.ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
 7.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ Π.                        16.ΚΕΛΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 8.Α.Ο.ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑ                          18.ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣΑ
 9.ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡ.                               19.ΝΕΟΙ Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10.ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ                           20.ΝΕΟΙ ΑΙΟΛΟΥ ΤΡΙΚ. 21.ΙΩΛΚΙΑ ΒΟΛΟΥ
22.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  23.Γ.Σ.ΦΑΛΑΝΗΣ
        Η Συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που σωματείο ενώ δικαιούται συμμετοχή δεν συμμετέχει ή δεν κατέβει να αγωνισθεί σε δύο (2) αγώνες ή αποσυρθεί απο το πρωτάθλημα, τότε θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναγράφονται στις αντίστοιχες Γενικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο  :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. (ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ Μυτιλήνης Χαλκηδόνος  τ.κ 38446 ΒΟΛΟΣ) το αργότερο μέχρι 26-08-16 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ (άρθρο 29).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 05-11-16.
Η κλήρωση των αγώνων αμφοτέρων των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25-09-16 στην Λάρισα σε αίθουσα του ΕΒΕΛ και ώρα 10.00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους και θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα (Κυριακή) ή και άλλη μέρα εφ' όσον δε παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήματος.
Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα απο το μέσο μετακίνησης του.

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με έξι (6) τουλάχιστον μπάλες.

ΑΡΘΡΟ 5ο  :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην περιοχή του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνισθεί σε ανοικτό γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 6ο  :  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Αθλ. Νόμου 2725/99.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές.
Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα περισσότερους απο τέσσερις (4) παίκτες τριάντα ενός έτους και άνω (γεννηθέντες το 1985 και μεγαλύτεροι).
Επίσης στην δωδεκάδα είναι υποχρεωτική η δήλωση  δύο (2) αθλητών κάτω των 18 ετών (γεννηθέντες 1998 και νεώτεροι) χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα.
Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν ισχύει η υποχρεωτική συμμετοχή αθλητών 18 ετών και κάτω.
Στις ομάδες των νέων Εθνικών Κατηγοριών δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές μέχρι 21 έτους (γεν 1995 και νεώτεροι).
Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές και ο γυμνασίαρχος του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. ή που επιβάλλονται απο λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν συνεννοήσεως αφού ληφθεί σχετική απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και αφού αυτή ενημερωθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τον αγώνα.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση αναβολής οι αγώνες θα ορίζονται απαραιτήτως εντός 15 ημερών και σε περίπτωση κωλύματος του γηπέδου του γηπεδούχου σωματείου ο αγώνας θα ορίζεται σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης ή νομού.

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.0.Κ,πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο (λευκό) είκοσι (20) ευρώ, ή χρηματικό ποσό είκοσι που βεβαιώνεται με Γ.Ε. της Ένωσης.
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ή του ΣΔΟΑ, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν, αποδέχονται, και καθιστούν αποκλειστικά αρμοδία για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού, των κανονισμών και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ (με βάση τους οποίους διεξάγονται, τα διάφορα πρωταθλήματα  και αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ, σωματείων και αθλητών) μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία ,οι παράγοντες, οι αθλητές, καθώς και οι προπονητές-κώουτς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ      ( (2) βαθμοί για τη νίκη, (1) βαθμός για την ήττα συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε απο αδυναμία/άρθρο 31Κανονισμών Παιδιάς και (0) βαθμοί για αγώνα που χάθηκε απο υπαιτιότητα).
Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 43 παρ.2,σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46,παρ.3γ και παρ.4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας : 
α)  Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνεται υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες-ήττες-μηδενισμοί).Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών ,τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες απο δύο(2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως απο τον πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Στην περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί σε δύο σωματεία, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων (α) και (β). Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων τότε επαναλαμβάνεται, η διαδικασία της παραγράφου (γ).
 Η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.
Οι ομάδες των νέων των Εθνικών Κατηγοριών θα βαθμολογούνται κανονικά όπως και τα υπόλοιπα σωματεία αλλά η βαθμολογική τους θέση στην τελική κατάταξη θα είναι χωρίς ουσία δηλ.αν οι ομάδες αυτές καταταγούν στην πρώτη και δεύτερη θέση της τελικής βαθμολογίας πρωταθλήτρια θα είναι η πρώτη ομάδα β’κατηγ. Και 2η η επόμενη της β και ούτε καθ εξής.
Γ) ΑΝΟΔΟΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Από την Β ’Κατηγορία Ανδρών θα ανέλθουν στην Α-2 Κατηγ.τρία (3)  σωματεία ήτοι οι πρωταθλητής  εκάστου ομίλου και ο νικητής του αγώνα κατατάξης μεταξύ των δευτεραθλητών.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αμοιβή των διαιτητών θα βαρύνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία,ήτοι εξ ημισείας έκαστο και ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ για κάθε διαιτητή, σύν  τα έξοδα μετακίνησης .   Η αμοιβή των κριτών  θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείων και ανέρχεται στο ποσό των 8 €, έκαστος.
Η τιμή των εισιτηρίων και η διαχείριση των αγώνων ανατίθεται στα σωματεία, τα οποία και θα κρατούν τις εισπράξεις των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 να τοποθετεί στο τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι κανονισμοί παιδιάς.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές του διπλώματα με μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων

ΓΕΝΙΚΑ
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. βάσει των κανονισμών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσης προκήρυξης ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής για τυχόν αποχωρήσεις σωματείων και συμπλήρωση των ομίλων απο ομάδες της Β΄ Κατηγ. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο) για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα απο τον αγωνιστικό χώρο.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ και την Γενική προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το               Δ. Σ.  της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων ,θα ισχύσουν σ' αυτά.


       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                  Δ.ΜΩΥΣΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α2 ΕΣΚΑΘ 2016-2017


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  το πρωτάθλημα Α-2 κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. περ.2016-17 με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο  :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Α-2 κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω σωματεία :
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ                                         Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1.Ο.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Β.                 1.Γ.Σ.ΦΑΛΩΡΕΙΑ                                                        2.Γ.Σ.ΝΙΚΑΙΑ 2012                      2 ΠΕΛΑΣΓΟΙ Μ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ
3.Γ.Σ.ΣΚΙΑΘΟΥ                            3.ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ.
4.Α.Ο.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡ.                  4.ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ.              
5.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑ                  5.ΑΕΤ.ΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ       
6.ΦΟΙΒΟΣ 2002                           6. ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚ.
7.Α.Σ.ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΑΡ.                     7.Γ.Σ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ
8.Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ                         8. Γ.Σ.ΦΥΛΛΟΥ
9.ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ                      9. ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΡ.                                 10.ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΟΛ ΚΛΑΜΠ         10.Γ.Σ.ΓΟΜΦΟΙ
                            
Η Συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που σωματείο ενώ δικαιούται συμμετοχή δεν συμμετέχει ή δεν κατέβει να αγωνισθεί σε δύο (2) αγώνες ή αποσυρθεί απο το πρωτάθλημα, τότε θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναγράφονται στις αντίστοιχες Γενικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο  :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. (ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ Μυτιλήνης Χαλκηδόνος  τ.κ38446 ΒΟΛΟΣ) το αργότερο μέχρι 26-08-16 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ (άρθρο 29).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 29-10-16
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25-09-16 στην Λάρισα σε αίθουσα του ΕΒΕΛ και ώρα 10.30 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα (Σάββατο) ή και άλλη μέρα εφ' όσον δε παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήματος.
Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα απο το μέσο μετακίνησης του.

ΑΡΘΡΟ 4ο  :ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες .
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με έξι (6) τουλάχιστον μπάλες .

ΑΡΘΡΟ 5ο  :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην περιοχή του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνισθεί σε κλειστό άλλης περιοχής, της πλησιέστερης προς τα άλλα σωματεία του ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 6ο  :  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Αθλ. Νόμου 2725/99.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές.
Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα περισσότερους απο τέσσερις (4) παίκτες τριάντα ενός [31] έτους και άνω (γεννηθέντες το 1985 και μεγαλύτεροι).
Επίσης στην 12άδα είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) αθλητών κάτω των 20 ετών (γεννηθέντες 1996 και μικρότεροι) χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα.
Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν ισχύει η υποχρεωτική δήλωση αθλητών κάτω των 20 ετών..
Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές και ο γυμνασίαρχος του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. ή που επιβάλλονται απο λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν συνεννοήσεως αφού ληφθεί σχετική απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και αφού αυτή ενημερωθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τον αγώνα.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση αναβολής οι αγώνες θα ορίζονται απαραιτήτως εντός 15 ημερών και σε περίπτωση κωλύματος του γηπέδου του γηπεδούχου σωματείου ο αγώνας θα ορίζεται σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης ή νομού.

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.0.Κ,πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο (λευκό) είκοσι (20) ευρώ ,ή χρηματικό ποσό που βεβαιώνεται με Γ.Ε. της Ένωσης.
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ή του ΣΔΟΑ, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν, αποδέχονται, και καθιστούν αποκλειστικά αρμοδία για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού, των κανονισμών και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ (με βάση τους οποίους διεξάγονται,
τα διάφορα πρωταθλήματα  και αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ, σωματείων και αθλητών) μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία ,οι παράγοντες, οι αθλητές, καθώς και οι προπονητές-κώουτς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ ( (2) βαθμοί για τη νίκη, (1) βαθμός για την ήττα συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε απο αδυναμία/άρθρο 31Κανονισμών Παιδιάς και (0) βαθμοί για αγώνα που χάθηκε απο υπαιτιότητα).
Β)ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 43 παρ.2,σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46,παρ.3γ και παρ.4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας : 
α)  Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνεται υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες-ήττες-μηδενισμοί).Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών ,τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
β)Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ)Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες απο δύο(2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ)Αν όμως απο τον πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισόβαθμου, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
ε)Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ)Στην περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί σε δύο σωματεία, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων α) και β). Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων τότε επαναλαμβάνεται, η διαδικασία της παραγράφου γ.
 Η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.
Γ) ΑΝΟΔΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α-1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απο την Α-2 Κατηγ. Ανδρών θα ανέλθουν στην Α-1 Κατηγ τέσσερα  (4) σωματεία, ήτοι τα δύο πρώται του κάθε ομίλου.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.    Από την Α-2 Κατηγ.θα υποβιβαστούν τρία (3) σωματεία ήτοι τα τελευταία των δύο ομίλων και ο ηττημένος του αγώνα κατάταξης μεταξύ των δύο προτελευταίων εκάστου ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αμοιβή των διαιτητών θα βαρύνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία, ήτοι εξ ημισείας έκαστο και ανέρχεται στο ποσό των 13 ευρώ για κάθε διαιτητή, σύν τα έξοδα μετακίνησης.
Τα έξοδα μετακίνησης των σωματείων θα βαρύνουν τα ίδια.
Η αμοιβή των κριτών  θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείo και ανέρχεται στο ποσό των 8€, έκαστος.
  Η τιμή των εισιτηρίων και η διαχείριση των αγώνων ανατίθεται στα σωματεία, τα οποία και θα κρατούν τις εισπράξεις των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 να τοποθετεί στο τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι κανονισμοί παιδιάς.


ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές του διπλώματα με μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων
ΓΕΝΙΚΑ
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. βάσει των κανονισμών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσης προκήρυξης ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής για τυχόν αποχωρήσεις σωματείων και συμπλήρωση των ομίλων απο ομάδες της Β΄ Κατηγ. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο)για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα απο τον αγωνιστικό χώρο.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ και την Γενική προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το         Δ. Σ.  της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων ,θα ισχύσουν σ' αυτά.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   Δ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                  Δ.ΜΩΥΣΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α1 ΕΣΚΑΘ 2016-2017

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α-1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  το πρωτάθλημα Α-1 κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. περ.2016-2017 τους παρακάτω ορούς :
ΑΡΘΡΟ 1ο  :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Α-1 κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω σωματεία :
Α’ΟΜΙΛΟΣ                                  ΒΌΜΙΛΟΣ
 1.Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ                         1.Α.Ο.ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡ.
 2.Γ.Σ.ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ                 2.ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡ.
 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ         3.ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ.
 4 Α.Ε.Σ.ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΒΟΛΟΥ 4.Γ.Σ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 5.Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ                    5.Γ.Σ.ΣΟΦΑΔΕΣ
 6Γ.Σ.ΝΙΚΑΙΑΣ                       6.0ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔ.
 7ΑΕΤΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ       7.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔ.
 8.Ν.ΑΘΛ.ΝΙΚΗΣ                    8.Γ.Σ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ
 9.Α.Ε.ΔΙΜΗΝΙΟΥ Β                9.Α.Ο.ΚΑΛ/ΚΑΣ..
10.ΙΩΝΑΣ ΒΟΛΟΥ                  10.ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚ.
Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα Α-1 Κατηγ.Ανδρων πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο παιδικό πρωτάθλημα,σε αντίθετη περίπτωση θα μηδενίζονται στους αγώνες της αντρικής ομάδας.
Η Συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που σωματείο ενώ δικαιούται συμμετοχή δεν συμμετέχει ή δεν κατέβει να αγωνισθεί σε δύο (2) αγώνες ή αποσυρθεί απο το πρωτάθλημα, τότε θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναγράφονται στις αντίστοιχες Γενικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. (ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ Μυτιλήνης Χαλκηδόνος  τ.κ38446 ΒΟΛΟΣ) το αργότερο μέχρι 26-08-2016 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ (άρθρο 29).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 29-10-16
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25-09-2016 στη Λάρισα  σε αίθουσα του ΕΒΕΛ και ώρα 11.00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα. σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα Σάββατο εφ' όσον δε παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήματος 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις
Μετά το τέλος της Α’Φάσης θα ακολουθήσει η Β’Φάση
Στην Β’Φάση θα συμμετάσχουν τα δύο (2) πρώτα σωματεία εκάστου ομίλου και θα αποτελέσουν έναν όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων.
Θα ακολουθήσει πρωτάθλημα δύο (2) γύρων των τεσσάρων ομάδων και ο πρώτος της βαθμολογίας θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής και θα ανέλθει στην Γ΄Εθνική Κατηγορία.
Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα απο το μέσο μετακίνησης του.

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με έξι (6) τουλάχιστον μπάλες.


ΑΡΘΡΟ 5ο  :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του , απαγορευμένης της χρησιμοποίησης ανοικτού γηπέδου.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. έχει το δικαίωμα στο γήπεδο που θα δηλώσουν τα Σωματεία, να προσθέσει και άλλο που πληρεί τους όρους διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος και στο οποίο θα ορίζεται και θα τελούνται αγώνες Σωματείων που για διάφορους λογούς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο - έδρα τους.
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η τέλεση αγώνα σε γήπεδο που έχει ορισθεί αρχικά και αφού τούτο γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί με απόφαση της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. το ίδιο γήπεδο είτε την προηγούμενη του αγώνα ημέρα, είτε την επόμενη.
Εφόσον δε τούτο είναι αδύνατο, ο αγώνας θα τελείται στην αρχικά ορισθείσα ημέρα, σε εφεδρικό γήπεδο.
Εάν και εκεί δεν είναι δυνατή η τέλεση του αγώνα, τότε η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ορίζει το γήπεδο την ήμερα και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 6ο  :  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους του άρθρου 36των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Αθλ. Νόμου 2725/99.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές.
Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα περισσότερους απο πέντε (5) παίκτες τριάντα ενός (31) έτους και άνω (γεννηθέντες το 1985 και μεγαλύτεροι).
Επίσης στην 12άδα είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) αθλητών κάτω των 20 ετών (γεννηθέντες 1996 και μικρότεροι) χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα.
Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν ισχύει η υποχρεωτική δήλωση αθλητών κάτω των 20 ετών.
Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές και ο γυμνασίαρχος του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
1.Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ,3 της υπ'αριθμ.41556/92 Υ.Α και του Άρθρου 135 παρ.13 του Αθλητικού Νόμου η παρουσία επίσημου προπονητή είναι υποχρεωτική.
2.Τα διαγωνιζόμενα σωματεία υποχρεούνται προ της ενάρξεως των αγώνων να καταθέτουν τα δελτία στα οριζόμενα για τον έλεγχο του αγώνα,
μαζί με τα δελτία Ταυτότητας του προπονητή τους το οποίο έχει εκδοθεί από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλ/σης (ΣΕΠΚ) θεωρημένο για το τρέχον αθλητικό έτος (ο αριθμός του οποίου θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα).
3.Σε περίπτωση που σωματείο δεν έχει επίσημο αναγνωρισμένο προπονητή τότε στο Φύλλο Αγώνα δεν αναγράφεται κανένας με (ευθύνη των διαιτητών) και η ομάδα δεν θα καθοδηγείται απο κανέναν.
Κανένας δεν θα στέκεται όρθιος και μόνον ο εξουσιοδοτημένος Έφορος θα έχει δικαίωμα να σηκωθεί και να ζητήσει πληροφορίες απο τη Γραμματεία ή να ζητήσει Time Out.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. ή που επιβάλλονται απο λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν συνεννοήσεως αφού ληφθεί σχετική απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και αφού αυτή ενημερωθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τον αγώνα,
Σε περίπτωση που Εθνική Ομάδα (πολιτική ή ενόπλων δυνά­μεων ή τα διάφορα             κλιμάκια) απασχολεί αθλητές, που μετέχουν στο πρωτάθλημα, το Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. έχει το δικαίωμα να μην αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας, αλλά μόνο όσους είναι απαραίτητο και που θα τελεσθούν στην συνέχεια με όσα προβλέπονται απο τους κανονισμούς, αρκεί με την αναβολή αυτή να μην τίθεται θέμα αξιοπιστίας των ίσων όρων διεξαγωγής του πρωταθλήματος προς όλα τα σωματεία.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση αναβολής οι αγώνες θα ορίζονται απαραιτήτως εντός 15 ημερών και σε περίπτωση κωλύματος του γηπέδου του  γηπεδούχου σωματείου ο αγώνας θα ορίζεται σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης ή νομού.

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.0.Κ,πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο (λευκό),ή χρηματικό ποσό είκοσι (20) ευρώ που βεβαιώνεται με Γ.Ε. της Ένωσης.
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ή του ΣΔΟΑ, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν, αποδέχονται, και καθιστούν αποκλειστικά αρμοδία για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού, των κανονισμών και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ (με βάση τους οποίους διεξάγονται, τα διάφορα πρωταθλήματα  και αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ, σωματείων και αθλητών) μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία ,οι παράγοντες, οι αθλητές, καθώς και οι προπονητές-κώουτς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ ( (2) βαθμοί για τη νίκη, (1) βαθμός για την ήττα συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε απο αδυναμία/άρθρο 31Κανονισμών Παιδιάς και (0) βαθμοί για αγώνα που χάθηκε απο υπαιτιότητα).
Β)ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 43 παρ.2,σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46,παρ.3γ και παρ.4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας : 
α)  Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνεται υπόψη οι βαθμοί απο τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες - μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών ,τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
β)Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ)Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες απο δύο(2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ)Αν όμως απο τον πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισόβαθμου, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
ε)Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ)Στην περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί σε δύο σωματεία, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων α) και β). Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων τότε επαναλαμβάνεται, η διαδικασία της παραγράφου γ.
 Η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.
Γ)ΑΝΟΔΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Α) ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Γ ΕΘΝΙΚΗ

Ο πρώτος νικητής των αγώνων κατάταξης της τελικής φάσης των 4 ομάδων ( 2 από κάθε όμιλο,) σύμφωνα με την προκήρυξη πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας της Ε.Ο.Κ θα ανέλθει στην Γ’ Εθνική - 1ος Όμιλος Βορρά.
Β) ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  Α-1.ΚΑΤΗΓ.
1.Αν απο την Γ’ Εθνική δεν υποβιβαστεί κανένα σωματείο της Θεσσαλίας τότε θα υποβιβαστούν τρία (3) σωματεία στην Α-2 ,ήτοι τα δύο (2) τελευταία σωματεία των δύο ομίλων και ο ηττημένος του αγώνα κατάταξης μεταξύ των 2 προτελευταίων σωματείων της τελικής κατάταξης..
2. Αν απο την Γ’ ΕΘνική υποβιβαστεί ένα (1) σωματείο της Θεσσαλίας τότε θα υποβιβαστούν τέσσερα (4) σωματεία ,ήτοι τα δύο (2)τελευταία των δύο ομίλων της τελικής κατάταξης.
3.Αν από την Γ’Εθνική υποβιβαστούν δύο (2) σωματεία της Θεσσαλίας, τότε θα υποβιβαστούν πέντε (5) σωματεία στην Α-2 ήτοι τα δύο (2) τελευταία εκάστου ομίλου και το ηττημένο του αγώνα κατατάξης μεταξύ των δύο (2) που θα καταλάβουν την όγδοη θέση στην τελική βαθμολογία.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αμοιβή των διαιτητών θα βαρύνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία, ήτοι εξ ημισείας έκαστο και ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ για κάθε διαιτητή, σύν τα έξοδα μετακίνησης.
Τα έξοδα μετακίνησης των σωματείων θα βαρύνουν τα ίδια.
Η αμοιβή των κριτών  θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο και ανέρχεται στο ποσό των 8€, έκαστος.
Η τιμή των εισιτηρίων και η διαχείριση των αγώνων ανατίθεται στα σωματεία, τα οποία και θα κρατούν τις εισπράξεις των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 να τοποθετεί στο τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι κανονισμοί παιδίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο στους δε αθλητές χρυσά μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων

ΓΕΝΙΚΑ
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. βάσει των κανονισμών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσης προκήρυξης ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής για τυχόν αποχωρήσεις σωματείων και συμπλήρωση των ομάδων της Α-1  απο ομάδες της Α-2 Κατηγ. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο)για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα απο τον αγωνιστικό χώρο.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ και την Γενική προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το           Δ. Σ.  της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων ,θα ισχύσουν σ' αυτά.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                   Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                  Δ.ΜΩΥΣΗΣ

 
Design by ΕΣΚΑΘ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑΘ - Premium Blogger Themes | ΕΣΚΑΘ