ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ Β ΟΜΙΛΟΣ 2014015

                                                       
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                               ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  5/4/2015      15:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  5/4/2015      12:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  4/4/2015      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  19/4/2015    18:45   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΜΥΤΙΚΑΣ
  18/4/2015    19:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  19/4/2015    13:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  25/4/2015    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  25/4/2015    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
  26/4/2015    13:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  3/5/2015      13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΜΥΤΙΚΑΣ
  3/5/2015      11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
  3/5/2015      18:45   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  9/5/2015      14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  10/5/2015    12:30   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  10/5/2015    16:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
                    2  ος
   Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015                                                                                                                ΕΟ.Κ


                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/5/2015    14:00   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΜΥΤΙΚΑΣ
  16/5/2015    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
  16/5/2015    17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  23/5/2015    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
  23/5/2015    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  24/5/2015    15:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΜΥΤΙΚΑΣ                                ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ
                               ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ            ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.                ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                ΜΥΤΙΚΑΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΣΠΟΡΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                 ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΛΑΡΙΣ                   ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Γ.Σ.
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015                                                                                                                ΕΟ.Κ

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-15

                                                     
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                               ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2015
                    1  ος
                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  5/4/2015      12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  4/4/2015      17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  18/4/2015    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  19/4/2015    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  19/4/2015    11:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  18/4/2015    17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  26/4/2015    11:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  26/4/2015    12:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  25/4/2015    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  26/4/2015    19:45   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  2/5/2015      18:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  3/5/2015      12:30   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  2/5/2015      17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  2/5/2015      15:00   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  10/5/2015    13:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  10/5/2015    10:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  9/5/2015      17:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  9/5/2015      16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                    2  ος
   Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015                                                                                                                ΕΟ.Κ


                                                                 1  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  16/5/2015    14:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  17/5/2015    14:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
  17/5/2015    17:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
  16/5/2015    16:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 2  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
  24/5/2015    12:30   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
  24/5/2015    12:30   ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
  23/5/2015    17:00   ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
  23/5/2015    13:00   ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ               ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                                                                 3  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                 4  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ                      ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                      ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                           0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002
                                                                 5  η
     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α  γ  ώ  ν  α  ς
                               ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ         ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Σ.       ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
                               ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ             0.Φ.ΦΟΙΒΟΣ 2002                    ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
                               ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ           ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΣ                       ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
     Οι άδειες των αγώνων εκδίδονται με ευθύνη της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                         Ο                                                                                          Ο
                         Δ.                                                                                        Α.

   Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015                                                                                                                ΕΟ.Κ

 
Design by ΕΣΚΑΘ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑΘ - Premium Blogger Themes | ΕΣΚΑΘ