ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΚΑΘ (31/5-2/6/2024)
  2. Προπονήσεις βελτίωσης δεξιοτήτων ΕΣΚΑΘ
  3. Συγχαρητήρια Ανακοίνωση Ε.Σ.ΚΑ.Θ
  4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΚΑΘ (25-26/5/2024)
  5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΚΑΘ (25-26/5/2024)

ΠΑΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αιολικός Β’-Ίωνας……………………………………….64-48

Ανάληψη Β’-Δημητριάς………………………………..34-55

Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου – BCVolos Β’………………..37-38
Γ.Σ.Βόλου Β’ – Τιτάνες Aλμυρού Β’……………….70-25
Αγριά-Ανάληψη Β’……………………………………….66-35
Ίωνας – Γ.Σ.Βόλου Β’……………………………………19-80
Δημητριάς – Ν.Α.Νίκης Β’…………………………….69-27
BCVolos ‘- Ολυμπιακός Βόλου Β’………………….29-86
Τιτάνες Aλμυρού Β’- Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου…….45-41
Αγριά-Ν.Α.Νίκης Β’…………………………………….61-27
Γ.Σ.Βόλου Β’ – Αιολικός Β’…………………………..75-33
Ολυμπιακός Βόλου Β’ -Τιτάνες Aλμυρού Β’ ….56-35
Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου – Ίωνας………………………..85-41
Αγριά- Δημητριάς………………………………………..53-57
Τιτάνες Aλμυρού Β’- Ανάληψη Β’…………………49-44
BCVolos Β’ – Ν.Α.Νίκης Β’………………………….59-26
Αιολικός Β’ – Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου ………………40-64
Δημητριάς – BCVolos Β’ ……………………………..42-38
Ανάληψη Β’ -Ίωνας…………………………………….70-36
Ν.Α.Νίκης Β’- Τιτάνες Aλμυρού Β’………………21-61
Ολυμπιακος Βολου Β’- Αιολικός Β’………………83-30
Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου – Γ.Σ.Βόλου Β’………….(Αναβολή)
Γ.Σ.Βόλου Β’ – Ολυμπιακός Βόλου Β’ …………..26-37
Τιτάνες Aλμυρού Β’ – Δημητριάς …………………60-46
Αιολικός Β’ – Ανάληψη Β’ …………………………..39-38
BCVolos Β’- Αγριά……………………………………..40-54
Αγριά- Τιτάνες Aλμυρού Β’…………………………41-52
Δημητριάς – Ίωνας……………………………………..60-19
Ανάληψη Β’ – ΓΣΒόλου Β”………………………….30-84
Ν.Α.Νίκης Β’ – Αιολικός Β’ ………………………..37-49
Ολυμπιακός Βολου Β’- Ακαδημία Γ.Σ.Βόλ……72-41
Αιολικός Β’-Δημητριάς………………………………..46-45
Γ.Σ.Βόλου Β’-Ν.Α.Νίκης Β…………………………..77-25

Ίωνας- Αγριά………………………………………………40-66
Ανάληψη Β’ – Ολυμπιακός Βόλου Β’……………. 0-20α.α.
Δημητριάς  -Γ.Σ.Βόλου Β’…………………………31-57
Ν.Α.Νίκης Β’ – Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου…………….27-58

BC Volos Β’ – Ίωνας………………………………………..70-34
Γ.Σ.Βόλου Β’ – Αγριά……………………………………78-37
Ολυμπιακος Βολου Β’ – Ν.Α.Νίκης Β’……………90-23
Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου – Δημητριάς…………………62-52

Ίωνας – Τιτάνες Αλμυρού……………………………28-56
Ολυμπιακός Βόλου – Αγριά …………………………..75-49
Αγριά-Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου…………………………(Αναβολή)
Δημητριάς – Ολυμπιακος Βολου Β’…………………….19-77

Ίωνας – Ν.Α.Νίκης Β’……………………………………….37-58
Τιτάνες Αλμυρού B’- Αιολικός Β’………………………74-61
Γ.Σ.Βόλου Β’-BC Volos Β’…………………………..20-0 α.α.
Αγριά – Ολυμπιακος Βολου Β’………………………0-20α.α.

Ίωνας – Αιολικός Β’…………………………………….45-65
Τιτάνες Αλμυρού B’ – Γ.Σ.Βόλου Β’………………55-65
Ν.Α.Νίκης  Β’ – Δημητριάς………………………….27-65
Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου – Τιτάνες Αλμυρού B’ …49-37
Ολυμπιακός Βόλου Β’-BC Volos Β’……………..20-0α.α.
Γ.Σ.Βόλου Β’ – Ίωνας………………………………(Aναβολή)
Ν.Α.Νίκης Β’ – Αγριά……………………………………….47-56

Ίωνας – Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου……………………………33-69
Αιολικός Β’ – Γ.Σ.Βόλου Β’……………………………….29-79
Τιτάνες Αλμυρού B’ – Ολυμπιακός Βόλου Β’………43-52
Δημητριάς – Αγριά………………………………………..54-45
Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου – Αιολικός Β’…………………63-28
Ολυμπιακός Βόλου Β’ – Ίωνας………………………..94-14
Ν.Α.Νίκης Β’ – Τιτάνες Αλμυρού……………………26-67

Αιολικός Β’ – Ολυμπιακός Βόλου Β’………………0-20α.α.
Γ.Σ.Βόλου Β’ – Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου……………….52-50
Ν.Α.Νίκης Β’ -Ίωνας………………………………….39-41
Δημητριάς – Τιτάνες Αλμυρού Β’…………………37-69

Ολυμπιακός Βόλου Β’ – Γ.Σ.Βόλου Β’ ………….39-47
Αιολικός Β’-Ν.Α.Νίκης Β’……………………………………60-33
Ίωνας-Δημητριάς ……………………………………………….32-77

Ακαδημία Γ.Σ.Βόλου-Ολυμπιακός Βόλου Β’ ………….40-57