Επισυνάπτονται οι οδηγίες για την έκδοση δελτίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και για τον τρόπο ελέγχου εγκυρότητας αυτών που κοινοποιήθηκαν από την Ε.Ο.Κ.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο mail της Ομοσπονδίας [email protected]

Οι οδηγίες:

HBF_id_card