Κατόπιν ερωτημάτων και αποριών σχετικά με το άρθρο 9.2 των Προκηρύξεων U14  παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινιστικές οδηγίες στα σωματεία, τους διαιτητές και τους κριτές.
Το ζητούμενο που αφορά το άρθρο 9.2 είναι ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής. Έτσι λοιπόν εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής απ’ όλους τους αθλητές  που έχουν δηλωθεί στην εκάστοτε ομάδα τότε ο προπονητής έχει δικαίωμα να κάνει ελεύθερα αλλαγές.  Με την ίδια λογική λειτουργούμε και στις υπόλοιπες προκηρύξεις των U13 , U12 , U11 σε διαφορετικούς χρόνους (τετράλεπτα αντί για πεντάλεπτα και δώδεκα λεπτά ελάχιστης συμμετοχής αντί για δέκα που ισχύει στο U14).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΜΕ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ)
Στο πρώτο πεντάλεπτο θα παίξουν οι πρώτοι πέντε αθλητές, στο δεύτερο πεντάλεπτο οι επόμενοι πέντε αθλητές έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο. Στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου θα παίξουν οι δυο αθλητές που συμπληρώνουν την δωδεκάδα και τρεις αθλητές από τους πρώτους πέντε. Οι τελευταίοι τρεις αθλητές μόλις τελειώσουν το πεντάλεπτο αυτό θα έχουν εκπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής τους που απαιτείται στον αγώνα. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και οι επόμενοι αθλητές μέχρι να συμπληρώσουν τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής (10 λεπτά). Όποτε αυτός συμπληρωθεί απ’ όλους τότε θα μπορεί ο προπονητής να κάνει ελεύθερα αλλαγές.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΜΕ 10 ΑΘΛΗΤΕΣ)
 
Στο πρώτο πεντάλεπτο θα παίξουν οι πρώτοι πέντε αθλητές, στο δεύτερο πεντάλεπτο οι επόμενοι πέντε αθλητές έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο. Στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου θα παίξουν οι πρώτοι πέντε αθλητές που ξεκίνησαν τον αγώνα και στο επόμενο πεντάλεπτο οι δεύτεροι πέντε έτσι ώστε όλοι η δεκάδα που έχει δηλωθεί να συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται (10 λεπτά). Σε αυτή την περίπτωση από την αρχή του τρίτου δεκάλεπτου μπορεί ο προπονητής να κάνει ελεύθερα αλλαγές μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.